Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 9/2021

    MPS Sad - nr 9/2021 - okładka
    Cena: 14 zł

    Między innymi w numerze:

    • Agrotechnika jabłoni na finiszu
    • technologie pozbiorcze w komorach przechowalniczych