Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2024

    PORS 2024
    Cena: 50 zł

    Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2024 (drzewa owocowe + uprawy jagodowe) to nieodzowne narzędzie nie tylko dla producentów owoców, ale także dla dystrybutorów środków ochrony roślin.
    Znajdziecie w nim Państwo najbardziej aktualne informacje dotyczące preparatów zarejestrowanych w uprawie roślin.