4/2015

Zdaniem doradcy 4/2015

W sadach i na plantacjach. W ostatnich latach wegetacja rozpoczyna się w marcu, a kwitnienie gatunków sadowniczych w drugiej połowie kwietnia, czemu sprzyja...

Newsletter