Aktualne zalecenia od Krzysztofa Gasparskiego, PROCAM, 28.05.2021

zawiazki

W wielu lokalizacjach deszcze wywołały kolejne infekcje. Znowu wskazania modeli chorobowych w większości określały status infekcji parcha jako poziom słaby. Należy jednak pamiętać, że np. występujące w okresie tygodnia trzy infekcje nie pozwalają spać spokojnie. O ile pierwsza z infekcji po zabiegu zapobiegawczym może być przez nas zlekceważona, to już kolejne stanowią zagrożenie, gdyż patogeniczne zarodniki napotykają na nowo wyrośnięte i niezabezpieczone preparatem liście. Z tego powodu zdarza się, że nawet 2-3 dni po oprysku plantacja nie jest już właściwie zabezpieczona.

 J A B Ł O Ń   G R U S Z A

W przeciągu ostatnich 7 dni dochodziło w większości regionów podobnie jak poprzednio do słabych infekcji parcha. Infekcji tych jednak nie można było lekceważyć.

W sadach po kwitnieniu można wykonywać zabiegi w oparciu o sam mankozebu lub kaptan np.:

 • Dimitrios-Pro 800 WP 3 kg/ha
 • lub Kaptan 50 WP 3 kg/ha
 • lub Captan 1,9kg/ha

Natomiast lepszym wyjściem w okresach chłodu i wilgoci będzie stosowanie mieszaniny zawierającej kontakt ze strobiluryną np.:

 • Dimitrios-Pro 800 WP 3 kg/ha + Discus 500 WG 0,2 kg/ha
 • Kaptan 50 WP 3 kg/ha + Discus 500 WG 0,2 kg/ha
 • lub Captan 1,9kg/ha + Discus 500 WG 0,2 kg/ha

W sadach, w których występują także objawy chorób bakteryjnych takich jak Zaraza ogniowa lub Rak bakteryjny polecamy:

 • Kaptan 50 WP 3 kg/ha + fosforyn FosMagnum 1-2 l/ha
 • lub Luna Care 71,6 WG -> grusza 3kg/ha

Wskazane są oczywiście rotacje powyższych rozwiązań.

 

 

Na stronie https://horti.procam.pl/infekcje,1 można na bieżąco podglądać infekcje chorobowe różnych gatunków sadowniczych. W przypadku zaobserwowania awarii lub innych problemów we wskazaniach stacji prosimy o kontakt z naszymi handlowcami.

G R U S Z A

Dalszy błyskawiczny rozwój miodówek. Brak opadów powoduje, że przybywa rosy miodowej w której szkodnik jest bardziej bezpieczny. W takim wypadku polecamy czyszczący zabieg abamektyną np. Mector2-Pro 0,75 l/ha koniecznie ze zwilżaczem i dużą ilością wody, i dodatkowo zabieg preparatem układowym. Po tygodniu należy wykonać kolejny zabieg zwalczający, ale już preparatem Movento 2,25 l/ha.

W obecnym czasie uwidoczniły się choroby bakteryjne na liściach, zawiązkach albo także w postaci obumarłych kwiatostanów. Wskazania niektórych stacji wykazywały wcześniej bardzo wysoki poziom zagrożenia ze strony zarazy ogniowej. Atak ze strony raka bakteryjnego co skutkuje widokiem obumarłych kwiatostanów i jak na razie tylko czarnymi kropkami na liściach grusz.

W celu zabezpieczania przed Zarazą ogniową i Rakiem bakteryjnym polecamy produkt Luna Care 3 kg/ha. Oprócz walki fungicydowej możemy zastosować dodatkowo nawozy fosforynowe FOSMAGNUM 1-3 l/ha. Fosforyny potasu oprócz tego, że posiadają właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne, to po kilkakrotnym zastosowaniu wywołują u roślin powstawanie własnych mechanizmów obronnych. Także produkty miedziowe są wsparciem w walce z tymi bakteriami, ale ich wykorzystywanie powinno raczej skupiać się na okresie do kwitnienia.

 

J A B Ł O Ń   Ochronę przeciw mączniakowi wykonujemy zazwyczaj co drugi zabieg, czyli co 10-14 dni, zabezpieczając tym samym sad w tym okresie przed parchem. W okresie kwitnienia i krótko po kwitnieniu polecane były grupy fungicydów SDHI (Sercadis, Luna Experience, Fontelis) a obecnie strobiluryn (Discus 500 WG *).

*Discus 500 WG nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego w jabłoni, ale biorąc pod uwagę jego rejestracje do zwalczania mączniaka prawdziwego w uprawie wielu roślin jagodowych, należy przyjąć, że produkt ten użyty do walki z parchem jabłoni i gruszy, będzie wykazywać ubocznie działanie zabezpieczające przed mączniakiem.

 

W okresie wzrostu zawiązków, przy stabilnej i ciepłej pogodzie można będzie sięgnąć po preparaty układowe np. zawierające tetrakonazol (Alcedo 100 EC). Od zeszłego sezonu znane rolnicze produkty Talius/Halny zyskały bliźniaka Talius Sad z rejestracją sadowniczą na mączniaki w jabłoni i gruszy. Warto także regularnie wycinać mocno porażone pędy przy okazji ręcznego przerzedzania zawiązków, cięcia letniego i innych prac w sadzie. Pędy takie należy wycinać także przy okazji cięcia zimowego.

 

KONIECZNE LUSTRACJE NA OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW:

 • Nie obserwujemy intensywnych lotów owocówki jabłkóweczki ani lotów innych zwójek.
 • Rośnie presja ze strony gąsienic zwójek liściowych,
 • Licznie uwidaczniają się pryszczarki,
 • Coraz liczniej występują mszyce,

 

Na obecną chwilę zalecamy w celu zwalczania mszyc Teppeki 50 WG w dawce 140 g/ha. W przypadku bawełnicy korówki tak nisko zarejestrowana dawka Teppeki przy zastosowaniu na mszyce jedynie ograniczy ubocznie populację bawełnicy.

 

J A B Ł O Ń  G R U S Z A

W celu budowania dużych i jędrnych owoców stymulujemy podziały komórkowe w owocach stosując z proponowaną kolejnością przez najbliższe miesiące:

– AVALON Koniec Kwitnienia

– ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha (bezpieczny chelat o rekordowej przyswajalności wapnia);

– ProHorti mrówCa 3 l/ha;

– SmartSil 1,5 kg/ha;

– AVALON Pestka Wzrost Owoców;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha

– NHCaDelta 5 l/ha;

– ProHorti PASP Ca 5kg/ha.

 

W Sadach jabłoniowych TIMAC poleca kolejną dawkę Maxifruit 2,5 l/ha co komponuje się z programami giberlinowymi wzmacniając ich działanie, np. Regulex. Preparat Maxifruit zawiera fitohormony roślinne pobudzając roślinę do produkcji cytokinin, auksyn i giberelin. Doświadczenia z tym preparatem pokazały wpływ preparatu na lepsze zawiązanie owoców, większa ilość pestek w komorze nasiennej i wpływ na zwiększenie siły wzrostu. Można mieszać z gibereliną Regulex pamiętając o  wcześniejszym zakwaszeniu wody.

Technologia TimacAgro poleca obecnie do sadów Fertileader Axis 3 l/ha.

 

DRZEWA PESTKOWE: M O R E L E   B R Z O S K W I N I E  C Z E R E Ś N I A  Ś L I W A  W I Ś N I

W celu budowania dużych i jędrnych owoców stymulujemy podziały komórkowe w owocach stosując w proponowanej kolejności poniższe nawozy przez najbliższe miesiące:

– ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha (bezpieczny chelat o rekordowej przyswajalności wapnia);

– AVALON Pestka Wzrost Owoców I

– ProHorti mrówCa 3 l/ha;

– SmartSil 1,5 kg/ha;

– AVALON Pestka Wzrost Owoców II

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha

– NHCaDelta 5 l/ha;

– ProHorti PASP Ca 5kg/ha.

 

Także w przypadku drzew pestkowych zaobserwowaliśmy infekcje BRUNATNEJ ZGNILIZNY (MONILIOZY). Przykładem może być wykres ze strony https://horti.procam.pl/infekcje,24,2

M O R E L E   B R Z O S K W I N I E  .

Z racji zagrożeń chorobowych polecamy naprzemiennie jeden z produktów:

– Topsin 1,5 l/ha;

– Signum 33WG 0,75kg/ha;

– Switch 62,5WG 0,6-0,9 kg/ha;

– Luna Experience 400SC 0,6 l/ha.

 

KONIECZNE LUSTRACJE NA OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW. Obserwujemy rozwój mszyc będących wektorem, czyli roznosicielem Szarki (Ospowatości).

 

Ś L I W A  :

Polecamy zabieg AVALON PESTKA Wzrost Owoców I (6,5-10 kg/ha).

Biorąc pod uwagę silne zagrożenie ze strony chorób, polecamy zabieg grzybobójczy jednym z preparatów uwzględniając rotację grup:

Switch 62,5 WG 0,6-1 kg/ha

– lub grupą SDHI ( Signum 33 WG 0,75 kg/ha lub Luna Experience 0,6 l/ha).

Powyższe preparaty cechuje szerokie uboczne działanie przeciw wielu chorobom.

 

KONIECZNE LUSTRACJE NA OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW. Obserwujemy rozwój mszyc będących wektorem, czyli roznosicielem Szarki (Ospowatości). Obserwujemy także początki lotów owocówki śliwkóweczki. O terminie zabiegów będziemy jednak informować po przekroczeniu progów szkodliwości. Przeciwko mszycom polecamy długo działający Teppeki 50 WG 140g/ha.

 

C Z E R E Ś N I A  PO KWITNIENIU. Polecamy nadal jeden z preparatów (uwzględniając rotację grup):

– Switch 62,5 WG 0,6-1 kg/ha

– lub SDHI ( Signum 33 WG 0,75 kg/ha lub Luna Experience 0,6 l/ha).

 

Jest to już chyba wszędzie ostatni czas na AVALON PESTKA Koniec Kwitnienia 8,5-13 kg/ha, a jeśli zabieg już był wykonany, polecamy ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha.

 

KONIECZNE LUSTRACJE NA OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW.

Miejscami liczne mszyce.

 

 W I Ś N I E : Polecamy zabieg Captan WDG 1,9kg/ha + difenokonazol Difenofin/Valor 0,2 l/ha. Difenokonazole mają różne zapisy rejestracyjne: Difenofin można stosować w pełni kwitnienia czereśni, a Valor dopiero po kwitnieniu. Produkty zawierają tą samą substancję aktywną i w takiej samej ilości, ale zarejestrowane są także na różne potogeny. Należy zachować rozsądek i brać pod uwagę, że zastosowany preparat na jedną chorobę, wykaże uboznie działanie także przeciw drugiemu patogenowi.

Po kwitnieniu jest czas do stosowania nawożenia AVALON PESTKA Koniec Kwitnienia.

KONIECZNE LUSTRACJE NA OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW.

w sadach pojawiła się już bardzo licznie mszyca. W razie konieczności po kwitnieniu wykonać zabieg Mospilan lub t.p.

 

W celu zapobiegania zmycia preparatów kontaktowych w czasie deszczowej pogody godny polecenia jest adiuwant Sirocco Pro+. Dodatkowo w obecnym czasie mamy spiętrzenie także innych zabiegów ochroniarskich.

 

 

P O R Z E C Z K A  C Z E R W O N A  P O R Z E C Z K A  C Z A R N A     A G R E S T .

  

Po kwitnieniu aż do zbiorów polecamy na przemian:

– strobiluryny np. Discus lub Zato 0,2kg/ha karencja 21 dni;
zwalczają lub ograniczają m.in. mączniaka, opadzinę i rdzę

– mankozeby np. Dithane NeoTec 2 kg/ha karencja 30 dni; zwalczają lub ograniczają
m.in.: opadzina liści, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa,

– niektóre kaptany 80WG 1,9 kg/ha karencja 7dni; przeciw: szara pleśń, antraknoza

– fungicydy SDHI np. Signum 1,8kg/ha karencja 3dni zwalczają lub ograniczają m.in.

– Switch 62,5 WG (0,8-1 kg/ha) : katencja 7 dni, szara pleśń, antraknoza, zamieranie
pędów + ubocznie inne choroby

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w pierwszej kolejności polecamy ze względu na najdłuższe okresy karencji na przemian: strobiluryny np. Discus 0,2 kg/ha (karencja 21 dni); oraz mankozeby np. Dithane NeoTec 2 kg/ha (karencja 30 dni);

Wskazane jest nawożenie dolistne zwłaszcza roślin z niepokojącymi przebarwieniami liści ProHorti NPK 2-5 kg/ha, a w miejscach w których wystąpiły przymrozki zabieg wykonać łącznie ze stymulatorem ImPROver 0,5-1 l/ha.

 

Po kwitnieniu jest czas do stosowania nawożenia wapniowego. W celu budowania dużych i jędrnych owoców stymulujemy podziały komórkowe i wzmacniamy ściany komórkowe komórek w owocach stosując naprzemiennie:

– ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha (bezpieczny chelat o rekordowej przyswajalności wapnia);

– ProHorti mrówCa 3 l/ha (ogranicza presje chorobotwórcze);

– SmartSil 1,5 kg/ha;

– NHCaDelta 5 l/ha (polecany dolistnie i także do fertygcji);

– ProHorti PASP Ca 5kg/ha (polecany dolistnie i także do fertygcji).

 

 


W celu zapobiegania zmycia preparatów kontaktowych w czasie deszczowej pogody godny polecenia jest adiuwant Sirocco Pro+. Dodatkowo w obecnym czasie mamy spiętrzenie także innych zabiegów ochroniarskich.

 

 

 

T R U S K A W K I

Proponujemy uzupełnić braki magnezu wynikające z dynamicznego rozwoju roślin. Należy zasilać plantacje w oparciu o ProHorti Micro Mg  3 kg/ha najlepiej w połączeniu z ProHorti P 10-50-6 w dawce 3 kg/ha.

Wiele plantacji zostało zimą uszkodzonych przez mróz. W kwitnienie można stosować produkty w zależności od presji poszczególnych chorób: Regeneracja: ImProver 0,5-1 l/ha najlepiej w połączeniu z SuperFifty Algae 1-2 l/ha

Polecamy od początku kwitnienia Captan WDG 2,1kg/ha + ImPROver 0,5 l/ha. Kaptany (Captan 80 WDG ) (2,1 kg/ha):  szara pleśń, ( także antraknozy*),

W przypadku przekropnej pogody polecamy strobiluryny np. Discus 0,3kg/ha + ImPROver 0,5-1 l/ha. Strobiluryny zwalczają lub ograniczają m.in. mączniaka

Na plantacjach od pełni kwitnienia polecamy grupę SDHI, czyli jeden z produktów:

Kenja 1,2 l/ha = 1 dzień karencji

Dagonis 0,6 l/ha = 1 dzień karencji

Luna Sensation 0,8 l/ha = 3 dni karencji.

Oprócz tego możemy w tym czasie wykorzystywać dla rotacji produktów także:

– ALCEDO 0,6 l/ha – do 2 razy w okresie kwitnienia – zwalcza białą plamistość i mączniaka.

– SCORPION 325 SC 1 l/ha: antraknoza, biała plamistość, mączniak, 2x/sezon, 3 dni karencji.

W okresach opadów, gdzie nie możemy zastosować preparatów chemicznych, wsparciem mogą być preparaty biologiczne Bakto Tarcza S  (Gard H) lub Zumba Plant. Drobnoustroje z preparatów zasiedlają roślinę i na bazie konkurencyjności ograniczają możliwość zasiedlenia roślin drobnoustrojami infekującymi.

Od początku kwitnienia jest czas do stosowania nawożenia wapniowego. W celu budowania dużych i jędrnych owoców stymulujemy podziały komórkowe i wzmacniamy ściany komórkowe komórek w owocach stosując naprzemiennie:

– ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha (bezpieczny chelat o rekordowej przyswajalności wapnia);

– ProHorti mrówCa 3 l/ha;

– SmartSil 1,5 kg/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha

– NHCaDelta 5 l/ha (polecany dolistnie i także do fertygcji);

– ProHorti PASP Ca 5kg/ha (polecany dolistnie i także do fertygcji).

W technologii TIMAC Agro – to najlepszy czas na zastosowanie Fertileader Gold BMo 5 l/ha oraz MaxiFruit 2,5 l/ha

KONIECZNE LUSTRACJE NA OBECNOŚĆ SZKODNIKÓW.

Obserwujemy rekordową aktywność przędziorków i ich bardzo liczne jaja. Na tym etapie zwalczanie może się opierać na preparacie SILTAC EC w stężeniu 0,15% (150 ml na każde 100 litrów wody). Konieczne jest bardzo dokładne pokrycie roślin z jak najlepszym dotarciem do spodnich stron blaszek liściowych. Zabieg zwalcza tylko formy ruchome drobnych szkodników, dlatego należy go powtarzać co kilka dni, aż do momentu gdy z jaj wydosytaną się ostatnie osobniki.

 

MALINY:
Rdza maliny:
Należy nadal lustrować plantację. Pierwsze zauważone żółto-pomarańczowe gródki rdzy (najczęściej na spodniej stronie dolnych liści) są sygnałem do rozpoczęcia walki z tym patogenem. Należy stosować rotację produktów np. Scorpion, Luna Sensation, Luna Experience, Zato itp.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓWnależy dalej LUSTROWAĆ SADY POD KĄTEM ICH WYSTĘPOWANIA MSZYC – GŁÓWNIE PRZĘDZIORKI I KWIECIAKI.

Przędziorki i szpeciele (przebarwiacz malinowy). W wyniku lustracji wielu plantacji stwierdzono porażenie. Na tym etapie nadal polecamy zabieg zwalczający stosując Siltac EC ale już w nieco niższym stężeniu 0,15-0,18 % czyli 0,75-0,9 litra / 500 l wody na 1 ha.

NAWOŻENIE MALIN:

Od początku kwitnienia jest czas do stosowania nawożenia wapniowego. W celu budowania dużych i jędrnych owoców stymulujemy podziały komórkowe i wzmacniamy ściany komórkowe komórek w owocach stosując naprzemiennie:

– ProHorti CaPMaN 4-6 l/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha (bezpieczny chelat o rekordowej przyswajalności wapnia);

– ProHorti mrówCa 3 l/ha;

– SmartSil 1,5 kg/ha;

– ADOB Ca IDHA 1-1,5 l/ha

– NHCaDelta 5 l/ha (polecany dolistnie i także do fertygcji);

– ProHorti PASP Ca 5kg/ha (polecany dolistnie i także do fertygcji).

 

TECHNOLOGIA TIMAC – Maliny letnie – nadal czas na zastosowanie Fertileader Axis 3l w celu dostarczenia anergii przed kwitnieniem i zabezpieczenie rośliny przed spadkami temperatur.

 

PRZERZEDZANIE ZAWIĄZKÓW  na ciepły okres.
Na rynku występuje kilka produktów różniących się koncentracją zawartości benzyloadeniny. Na uwagę  zasługuje  MaxCel, który jak zapewnia producent posiada najlepszą wchłanianie ze wszystkich produktów zawierających 6BA.
WARIANT nr 1.  MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL
3,5-7 l/ha bez mieszania z innymi produktami.
MaxCel
Stosowanie:
–  Przerzedzanie zawiązków owoców. Poprawia wielkości jabłek.
–  Stosujemy 2 –3,5 tygodnie od pełni kwitnienia (wielkość zawiązków 8-10-12-15 max 20 mm),
–  Stosujemy w temperaturach powyżej 20°C (min.18°C w ciągu dnia oraz w dniach po aplikacji),
–  Maksymalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 5 –7,5 l/ha /1000 l (ewentualnie + nawóz Pomonit  max 50 ml w przypadku mocno przerośniętych zawiązków).  Mniejsze dawki dla Szampionów i Idaredów, natomiast w odmianach Gala, Golden i in. trudno zrzucające owoce dawki wyższe.
–  Minimalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 3,75 –5 l/ha

MaxCel i inne benzyloadeniny stosowane zbyt późno mają słaby efekt przerzedzania. Warto zatem PILNOWAĆ wczesnych terminów zabiegu.
MaxCel stosowany z opóźnieniem, np. gdy zawiązki będą miały >16-20mm może wykazać ograniczone przerzedzenie, ale i tak poprawi parametr wielkości owoców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w odmianach drobnoowocowych (Gala, Golden).

WARIANT nr 2MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL
3,5-5 l/ha + nawóz Pomonit 100 ml /1000 l
Wyższe dawki dla Gal i Goldena.

WARIANT nr 3MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL 1,8-2,5 l/ha + nawóz Pomonit 150-200 ml /1000 l
Wyższe dawki dla Gal i Goldena.

WARIANT nr 4. MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA) na: Idared, Szampion, Jonagoldy; 
Dobry efekt daje także MAXCEL 1,875 l + nawóz Pomonit 150 ml/1000/ha
( porównywalne działanie do bioprzerzedzacza w dawce 0,75 l/ha)

WARIANT nr 5. MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA) na: Golden, Gala, Elise, Lobo. 
MAXCEL 2,25 l + Fixor 90 ml/1000 l
MAXCEL 2,25 l + nawóz Pomonit 180 ml
(porównywalne działanie do bioprzerzedzacza w dawce 0,9 l/ha)

MaxCel i inne benzyloadeniny stosowane zbyt późno mają słaby efekt przerzedzania. Warto zatem PILNOWAĆ wczesnych terminów zabiegu.
MaxCel (gdy zawiązki będą miały >16mm) zawsze poprawi parametr wielkości owoców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w odmianach drobnoowocowych (Gala, Golden).

 

Krzysztof Gasparski,   PROCAM Polska Sp. z o.o., E-mail: krzysztof.gasparski@procam.com.pl

POPRAWA ZAWIĄZYWANIA OWOCÓW :

Regulex 10 SG (gibereliny) poprawiają wzrost roślin i wpływają na lepsze zawiązywanie owoców.

Regalis Plus 10 WG wpływa hamująco na wzrost pędów, ale poprawia utrzymanie się owoców.

W czasie kwitnienia, a zwłaszcza przed i po kwitnieniu warto stosować nawozy algowe np. SUPER FIFTY Algae 500 SL 1-2 l/ha. Zabiegi te można łatwo łączyć z zabiegami ochroniarskimi.

STOSOWANIE REGALISU I GIBERELIN w jabłoniach i gruszach:

Regulex 10 SG zawiera gibereliny GA4 i GA7 i służy do poprawy zawiązywania owoców gruszy, a także do wspomnianego ograniczania ordzawiania owoców jabłoni. Zarejestrowana dawka Regulex 10 SG wynosi 50 g/ha w jabłoniach.

Gibereliny a zatem i Regulex 10 SG sprawdzają się także poprawie zawiązywania i utrzymywania owoców gruszy w dawce 75 g/ha. Zabieg powinien być wykonany w ciepły dzień w okresie kwitnienia z dużą ilością wcześniej zakwaszonej wody.

Do zakwaszenia wody możemy użyć np.: PROACID lub Lebosol ZitroS w zależności od twardości wody najczęściej w dawce 0,2-0,5 l/1000 l wody.

REGULEX 10 SG zawiera gibereliny GA4 i GA7 i służy do wspomnianego ograniczania ordzawienia owoców jabłoni. Pełny program giberelinowy znacząco poprawia wygląd owoców oraz zwiększa plon. Polega on na 3-4 krotnym zabiegu gibereliną GA4+7 od chwili końcówki kwitnienia do 40 dni po (zabiegi co 10-14 dni). Jednokrotny zabieg nie przyniesie zadawalających efektów. W okresach chłodów zabiegi należy wykonać z uwzględnieniem krótszych przerw.

W odmianach drobnoowocowych warto zamiast 1-2 zabiegów samym Regulexem, zastosować Promalin 0,5 l/ha lub do Regulexu dołożyć Maxcella 0,25-0,5 l/ha. Zabieg wpływa na poprawę zwiększenia docelowego rozmiaru owoców poprzez wytworzenie w nim większej ilości komórek. Owoce tym samym zazwyczaj są jędrniejsze.

Standardowo odstęp między stosowaniem regulatorów wzrostu przerzedzających zawiązki, a giberelinami i Regalisem wynosić powinien minimum 3 dni.

 

W przypadku produktów Regulex 10 SG w mieszaninie z produktem Regalis Plus obserwuje się pozytywne działanie mieszaniny jednak zaleca się wykonać zabiegi oddzielnie.

REGALIS Plus 10 WG służy przede wszystkim do ograniczania wzrostu drzew. W jabłoni polecany jest głównie w dwóch terminach. Pierwszy zabieg – najpóźniej, gdy pędy osiągną 10 cm. Pierwsza dawka zazwyczaj wynosi 1-1,5 kg/ha.

W gruszy podstawowym założeniem stosowania produktu Regalis® Plus 10 WG jest poprawa plonowania poprzez stymulację tworzenia pąków kwiatowych na kolejny sezon. Regalis® Plus 10 WG pomaga w ochronie drzew przed infekcjami zarazy ogniowej. Wzmocniona zostaje także naturalna odporność drzew, dzięki czemu są one mniej podatne na mączniaka jabłoni i parcha jabłoni. Rejestrację Regalis® Plus 10 WG można znaleźć także w uprawie truskawek

Do zakwaszenia wody możemy użyć np.: PROACID lub Lebosol ZitroS w zależności od twardości wody najczęściej w dawce 0,2-0,5 l/1000 l wody.


PRZERZEDZANIE ZAWIĄZKÓW  na ciepły okres.
Na rynku występuje kilka produktów różniących się koncentracją zawartości benzyloadeniny. Na uwagę  zasługuje  MaxCel, który jak zapewnia producent posiada najlepszą wchłanianie ze wszystkich produktów zawierających 6BA.
WARIANT nr 1.  MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MaxCel
3,5-7 l/ha bez mieszania z innymi produktami.
MaxCel
Stosowanie:
–  Przerzedzanie zawiązków owoców. Poprawia wielkości jabłek.
–  Stosujemy 2 –3,5 tygodnie od pełni kwitnienia (wielkość zawiązków 8-10-12-15 max 20 mm),
–  Stosujemy w temperaturach powyżej 20°C (min.18°C w ciągu dnia oraz w dniach po aplikacji),
–  Maksymalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 5 –7,5 l/ha /1000 l (ewentualnie + nawóz Pomonit  max 50 ml w przypadku mocno przerośniętych zawiązków).  Mniejsze dawki dla Szampionów i Idaredów, natomiast w odmianach Gala, Golden i in. trudno zrzucające owoce dawki wyższe.
–  Minimalna dawka dla zastosowania jednorazowego: 3,75 –5 l/ha

MaxCel i inne benzyloadeniny stosowane zbyt późno mają słaby efekt przerzedzania. Warto zatem stosować zabieg przerzedzania przy pierwszych kilku dniach ciepłej pogody.
MaxCel stosowany z opóźnieniem, np. gdy zawiązki będą miały >16-20mm może wykazać ograniczone przerzedzenie ale i tak poprawi parametr wielkości owoców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w odmianach drobnoowocowych (Gala, Golden).

WARIANT nr 2MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL
3,5-5 l/ha + nawóz Pomonit 100 ml /1000 l
Wyższe dawki dla Gal i Goldena.

WARIANT nr 3MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA)
MAXCEL 1,8-2,5 l/ha + nawóz Pomonit 150-200 ml /1000 l
Wyższe dawki dla Gal i Goldena.

WARIANT nr 4. MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA) na: Idared, Szampion, Jonagoldy; 
Dobry efekt daje także MaxCel 1,875 l + nawóz Pomonit 150 ml/1000/ha
( dawka przeliczona do bioprzerzedzacza w dawce 0,75 l/ha)

WARIANT nr 5. MaxCel czyli 6-Benzyloadenina (6-BA) na: Golden, Gala, Elise, Lobo.
MAXCEL 2,25 l + nawóz Pomonit 180 ml
(dawka przeliczona do bioprzerzedzacza w dawce 0,9 l/ha)

MaxCel i inne benzyloadeniny stosowane zbyt późno mają słaby efekt przerzedzania. Warto zatem PILNOWAĆ wczesnych terminów zabiegu.

MaxCel (gdy zawiązki będą miały >16mm) zawsze poprawi parametr wielkości owoców. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w odmianach drobnoowocowych (Gala, Golden).

 

Najszybszą drogą kontaktu z Państwem pozostają nasze SMS-y. Informujemy w nich o najbardziej aktualnym sposobie działania w sadach i na plantacjach.

 

Zachęcamy także do śledzenia naszych informacji na naszym kanale społecznościowym:

www.facebook.com/horti.procam/  Znajdą tam Państwo wiele bieżących informacji także jako 3 filmy o przerzedzaniu benzyloadeniną:

Krzysztof Gasparski,   PROCAM Polska Sp. z o.o., E-mail: krzysztof.gasparski@procam.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here