60 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

  Data/Czas
  06/03/2018 – 07/03/2018

  Lokalizacja
  Kinoteatr „Polonez”
  Wita Stwosza 2/4
  Skierniewice, Poland


  „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”

  Organizator: Instytut Ogrodnictwa

  Program konferencji:
  Wtorek (06.03.2018)
  9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników.
  10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji. Prof. dr hab. M. Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
  10.30 – 11.00 – Wystąpienia zaproszonych gości.
  11.00 – 11.30 – Badania naukowe a praktyka ochrony roślin sadowniczych. Prof. dr hab. S. Pruszyński, prof. dr hab. R. Olszak, prof. dr hab. Z. Dąbrowski
  FQC – skuteczna ochrona jabłek z ograniczoną ilością substancji aktywnych. – Dr K. Jeziorek (Syngenta) (5 min.)
  11.35 – 11.50 – Choroba replantacyjna sadów i praktyczne możliwości jej eliminacji. Prof. dr hab. P. Sobiczewski, prof. dr hab. W. Treder
  11.50 – 12.05  – Choroby bakteryjne zagrażające drzewom owocowym w ostatnich sezonach wegetacyjnych. Dr hab. J. Puławska, dr M. Kałużna, dr A. Mikiciński, prof. dr hab. P. Sobiczewski
  12.05 – 12.20 – Szkodliwość szpecieli w uprawach roślin sadowniczych i możliwości zmniejszenia liczebności ich populacji. Dr hab. G. Soika, dr M. Sekrecka
  Kanemite 150 SC – akarycyd o nowym mechanizmie działania. (SumiAgro) (5 min.)
  12.25 – 12.40 – Mszyce – narastające zagrożenie sadów jabłoniowych. Mgr M. Hołdaj, mgr D. Gorzka, prof. dr hab. R. Olszak
  Unikalna, selektywna substancja do zwalczania owadów kłująco-ssących. Mgr M. Chorzępa  (Dupont) (5 min.)
  12.45  – 13.00 – Nasilenie występowania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych w sezonach 2016 i 2017. Mgr D. Gorzka, mgr M. Hołdaj, mgr B. Sobieszek
  Japońskie blokery feromonowe w ochronie upraw sadowniczych. (SumiAgro) (5 min.)
  13.05 – 13.20 – Dyskusja
  13.20 – 14.10 – Przerwa (serwowany gorący posiłek)
  14.10 – 14.40 – Wpływ regulatorów wzrostu na zdrowotność roślin. Dr S. McArtney (BioSciences Co., USA)
  14.40 – 14.55 – Strategia zwalczania mączniaka jabłoni – przyczyny niepowodzeń. Mgr S. Masny
  Sercadis – nowe możliwości ochrony sadów przed parchem i mączniakiem. Dr J. Lewko (BASF) (5 min.)
  Kendo 50 EW w zwalczaniu mączniaka (SumiAgro) (5 min.)
  15.05 – 15.25 – Narastający problem odporności agrofagów na pestycydy stosowane w uprawach sadowniczych. Dr A. Broniarek-Niemiec, mgr M. Hołdaj, mgr. D. Gorzka
  15.25 – 15.40 – Jakie choroby przechowalnicze mogą stanowić zagrożenie w sezonie 2017/2018? Dr K. Rutkowski, dr H. Bryk
  15.40 – 15.55 – Strategia zwalczania chwastów w warunkach ograniczonego doboru herbicydów i potencjalnego braku glifosatu. Dr hab. J. Lisek
  15.55 – 16.10 – Racjonalna technika ochrony w odniesieniu do różnych typów sadów. Prof. dr hab. R. Hołownicki
  16.10 – 16.25 – Pozostałości środków ochrony roślin wykrywane w owocach pochodzących z polskich sadów. Dr A. Miszczak
  16.30 – 17.30  PANEL DYSKUSYJNY: Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r. ? W dyskusji wezmą udział m. in. przedstawiciele nauki, producentów owoców, firm fitofarmaceutycznych, doradztwa, administracji państwowej, odbiorców owoców.
  17.30 – 18.00  Koncert

  Środa (07.03.2018)
  10.00 – 10.15 – Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w nadzorze nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Mgr inż. J. Tumińska, GIORiN
  10.15 – 10.30 – Możliwości zwalczania szkodników glebowych w uprawach sadowniczych. Dr hab. E. Malusa, dr M. Tartanus
  10.30 – 10.40 – Nasionnice w sadach czereśniowych i wiśniowych – trudności w ich zwalczaniu. Dr M. Tartanus, dr W. Warabieda
  10.40 – 10.55 – Rosnące zagrożenia upraw sadowniczych ze strony szkodników dotychczas rzadziej notowanych. Dr W. Warabieda
  10.55 – 11.10 – Zagrożenie plantacji malin przez choroby wirusowe i fitoplazmatyczne. Dr hab. M. Cieślińska
  11.10 – 11.20 – Metody diagnozowania chorób roślin jagodowych. Mgr M. Michalecka, dr hab. M. Cieślińska, dr hab. J. Puławska
  11.20 – 11.35  – Problemy w ochronie roślin jagodowych przed chorobami. Mgr A. Poniatowska, dr hab. J. Puławska, dr M. Kałużna, mgr M. Michalecka, dr hab. B. Meszka
  11.35 – 11.45 – Mniej znane a groźne szkodniki roślin jagodowych i sposoby ich zwalczania. Mgr W. Piotrowski, dr hab. B. Łabanowska
  11.45 – 12.00 – Jak chronić przed szkodnikami jagodę kamczacką, dereń i inne rośliny rzadziej uprawiane. Dr M. Sekrecka, dr hab. G. Soika
  12.00 – 12.15 – Rola odmiany i warunków pogodowych w ochronie winorośli. Dr hab. J. Lisek
  12.15 – 12.30  – Dyskusja
  12.30 – 13.30  POKAZY:

  • a) internetowy system doradczy w zakresie ochrony wybranych roślin sadowniczych „HortiOchrona”, opracowywany w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego MRiRW 2015-2020. Dr M. Tartanus, mgr D. Sas, dr Z. Anyszka
  • b) wybrane szkodniki i owady pożyteczne sadów (film). Mgr R. Sas (IPSAD)
  • c) internetowy rynek współpracy rolnej „Dograne”. Mgr Sebastian Balcerak (Dograne.pl).

  Więcej informacji: www.inhort.pl

  Udział w konferencji jest bezpłatny; organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 46 834 54 50, 500 095 978, lub mailowo e-mail: michal.czapnik@inhort.pl