60 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

  Data/Czas
  06/03/2018 – 07/03/2018

  Lokalizacja
  Kinoteatr „Polonez”
  Wita Stwosza 2/4
  Skierniewice, Poland


  „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”

  Organizator: Instytut Ogrodnictwa

  Ramowy program konferencji:

  Wtorek 06.03.2018:

  1. Otwarcie konferencji. Prof. dr hab. M. Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
  2. Wystąpienia zaproszonych gości.
  3. Badania naukowe a praktyka ochrony roślin sadowniczych. Prof. dr hab. S. Pruszyński, prof. dr hab. R. Olszak, prof. dr hab. Z. Dąbrowski
  4. Choroba replantacyjna sadów i praktyczne możliwości jej eliminacji. Prof. dr hab. P. Sobiczewski, prof. dr hab. W. Treder
  5. Choroby bakteryjne zagrażające drzewom owocowym w ostatnich sezonach wegetacyjnych. Dr hab. J. Puławska, dr M. Kałużna, dr A. Mikiciński, prof. dr hab. P. Sobiczewski
  6. Szkodliwość szpecieli w uprawach roślin sadowniczych i możliwości zmniejszenia liczebności ich populacji. Dr hab. G. Soika, dr M. Sekrecka
  7. Mszyce – narastające zagrożenie sadów jabłoniowych. Mgr M. Hołdaj, mgr D. Gorzka, prof. dr hab. R. Olszak
  8. Nasilenie występowania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych w sezonach 2016 i 2017. Mgr D. Gorzka, mgr M. Hołdaj, mgr B. Sobieszek
  9. Strategia zwalczania mączniaka jabłoni – przyczyny niepowodzeń. Mgr S. Masny
  10. Narastający problem odporności agrofagów na pestycydy stosowane w uprawach sadowniczych. Dr A. Broniarek-Niemiec, mgr M. Hołdaj, mgr. D. Gorzka
  11. Jakie choroby przechowalnicze mogą stanowić zagrożenie  w sezonie 2017/2018? Dr K. Rutkowski, dr H. Bryk
  12. Strategia zwalczania chwastów w warunkach ograniczonego doboru herbicydów i potencjalnego braku glifosatu. Dr hab. J. Lisek
  13. Racjonalna technika ochrony w odniesieniu do różnych typów sadów. Prof. dr hab. R. Hołownicki, dr G. Doruchowski, dr A. Godyń, mgr W. Świechowski
  14. Pozostałości środków ochrony roślin wykrywane w owocach pochodzących z polskich sadów. Dr A. Miszczak

  PANEL DYSKUSYJNY: Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r. ? W dyskusji wezmą udział m. in. przedstawiciele nauki, producentów owoców, firm fitofarmaceutycznych, doradztwa, administracji państwowej, odbiorców owoców.
   

  Środa 7.03.2018

  1. Rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w nadzorze nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Mgr inż. Joanna Tumińska
  2. Możliwości zwalczania szkodników glebowych w uprawach sadowniczych. Dr hab. Eligio Malusa, dr M. Tartanus
  3. Nasionnice w sadach czereśniowych i wiśniowych – trudności w ich zwalczaniu. Dr M. Tartanus, dr W. Warabieda
  4. Rosnące zagrożenia upraw sadowniczych ze strony szkodników dotychczas rzadziej notowanych. Dr W. Warabieda
  5. Zagrożenie plantacji malin przez choroby wirusowe i fitoplazmatyczne. Dr hab. M. Cieślińska
  6. Metody diagnozowania chorób roślin jagodowych. Mgr M. Michalecka, dr hab. M. Cieślińska, dr hab. J. Puławska
  7. Problemy w ochronie roślin jagodowych przed chorobami. Mgr A. Poniatowska, dr hab. J. Puławska, dr M. Kałużna, mgr M. Michalecka, dr hab. B. Meszkaa
  8. Mniej  znane  a  groźne    szkodniki  roślin  jagodowych  i  sposoby  ich  zwalczania. Mgr W. Piotrowski, dr hab. B. Łabanowska
  9. Jak chronić przed szkodnikami jagodę kamczacką, dereń i inne rośliny rzadziej uprawiane. Dr M. Sekrecka, dr hab. G. Soika
  10. Rola odmiany i warunków pogodowych w ochronie winorośli. Dr hab. J. Lisek

  PREZENTACJE FIRM FITOFARMACEUTYCZNYCH dotyczące nowych, perspektywicznych środków ochrony roślin, o zastosowaniu powiązanym z przedstawioną tematyką wykładów są przewidziane we wszystkich sesjach merytorycznych w obu dniach konferencji.

  POKAZ: internetowy system doradczy w zakresie ochrony wybranych roślin sadowniczych „HortiOchrona”, opracowywany w Instytucie Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego MRiRW 2014-2020. Dr M. Tartanus, mgr D. Sas, dr Z. Anyszka

  Więcej informacji: www.inhort.pl

  Udział w konferencji jest bezpłatny; organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 46 834 54 50, 500 095 978, lub mailowo e-mail: michal.czapnik@inhort.pl