PORS 2019 – usunięte, dodane, zmienione, uzupełnione

  Plantpress

  Każdego roku aktualny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” trzeba nabyć i już! Dlaczego nie można bazować na tym sprzed roku? Odpowiedź jest prosta – zmian jest sporo, wycofywane są z rejestru pewne środki ochrony roślin, dobór uzupełniany jest wieloma nowymi. Ale – co również bardzo ważne – każdego roku, nawet kilka razy w roku zapadają na forum unijnym decyzje o wycofaniu z użycia w krajach członkowskich wielu substancji czynnych środków ochrony roślin. Te wycofania zachodzą bardzo szybko, często w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. O tym wszystkim informujemy, aby nasi sadownicy nie wpadli w pułapkę niewiedzy, i przez to nie mogli zbywać owoców, które potraktowaliby zakazanymi substancjami.

  Nie można stosować

  Dobór fungicydów został pomniejszony o środki zawierające iprodion. Właściwie już od drugiej połowy 2018 r. części preparatów handlowych zawierających tę substancję nie można było stosować. Usunięte więc zostały z rejestru Iprodione 500 SC oraz Rovral Aquaflo 500 SC. Jedynym w Polsce środkiem zawierającym iprodion, który wciąż figuruje w polskim rejestrze jest Grisu 500 SC. Według ministerstwa, można ten preparat stosować w uprawie truskawki w polu i pod osłonami jeszcze wyłącznie do 30 kwietnia br. Do ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami nie można już używać insektycydów: Actara 25 WG (zawierała tiametoksam), Apacz 50 WG (chlotianidyna=klotianidyna), Dimilin 480 SC (diflubenzuron).
  Dobór herbicydów został pomniejszony o usunięty z rejestru Chikara DUO (flazasulfuron + glifosat).

  Wycofywane w trakcie sezonu 2019

  Decyzją unijną, obwiązującą wszystkie kraje członkowskie, o nieprzedłużeniu zgody na stosowanie został objęty – tiuram. Środki zawierające tę substancję, używane do opryskiwania roślin (sprawa zapraw rozpatrzona została wg nieco innych zasad), mogą znajdować się w handlu tylko do 31 marca br., a stosowane mogą być w praktyce wyłącznie do 30 kwietnia br. Przepis ten dotyczy fungicydów: Aplosar 80 WG (zarejestrowany do ochrony jabłoni i gruszy przed parchem), Sadoplon 75 WP (zarejestrowany do ochrony: jabłoni i gruszy przed parchem, maliny przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów, truskawki przed szarą pleśnią, wiśni przed gorzką zgnilizną, leszczyny przed moniliozą) i Thiram Granuflo 80 WG (zarejestrowany do ochrony jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, brzoskwini przed kędzierzawością liści, truskawki przed szarą pleśnią).

  Rejestracja wygasa także na Antracol 70 WG (propineb), który jest dopuszczony do stosowania w ochronie jabłoni przed parchem tylko do 22 czerwca br., przy czym z handlu już został wycofany 22 grudnia 2018 r. Środek zarejestrowany do kompleksowego odkażania gleby przygotowywanej pod uprawę truskawki
  Basamid 97 GR – można stosować do 21 lipca br. W tym jednak przypadku to żadna strata. Został on bowiem zastąpiony nowym produktem o wiele szerszej rejestracji (czyt. akapit dotyczący nowości).

  Rejestracja wygasa także dla środka Inpower 130 WG (mającego szeroką rejestrację), który może się znajdować w sprzedaży i może być stosowany do 31 października br. Zostają jednak na rynku dwa inne insektycydy o identycznym składzie i zakresie rejestracji.

  Być może to tylko kwestia wznowienia rejestracji, ale teraźniejsza wygasa także dla regulatora wzrostu SmartFresh 03 VP (1-metylocyklopropen). Data, do której można stosować środek to 6 sierpnia br. Herbicyd Orkan 350 SL (glifosat + MCPA) może być stosowany do 5 grudnia br.

  Rozszerzenie rejestracji

  Zakres zaleceń stosowania został poszerzony dla fungicydu Pomax SC (pirymetanil + fludioksonil). Obecnie może być używany także do ochrony gruszy przed chorobami przechowalniczymi: gorzką zgnilizną i szarą pleśnią.

  Siarkol 800 SC (siarka) – zarejestrowany ogólnie przeciwko mączniakom prawdziwym – może być stosowany również w ochronie: agrestu, porzeczek (czarnej, czerwonej i białej), borówki wysokiej, maliny, truskawki, gruszy, brzoskwini, moreli, śliwy.

  Teldor 500 SC (fenheksamid) został dopuszczony także do ochrony przed szarą pleśnią: agrestu, borówki wysokiej, porzeczek (czarnej, czerwonej i białej), żurawiny, jeżyny i malinojeżyny. Dwa ostatnie z wymienionych gatunków zabezpiecza także przed zamieraniem pędów.

  Tercel 16 WG (ditianon + piraklostrobina) może być używany obecnie także do opryskiwania grusz przeciwko parchowi.

  Coragen 200 SC (chlorantraniliprol) uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie do ochrony gruszy przed owocówką jabłkóweczką, śliwy przed owocówką śliwkóweczką, winorośli przed zwójkami – krzyżóweczką i kwasigroneczką.

  Kanemite 150 SC (acekwinocyl) może być używany także do zwalczania przędziorków żerujących na: czereśni, śliwie, wiśni, malinie i jeżynie.

  SpinTor 240 SC (spinosad) może być stosowany również w sadach gruszowych przeciwko zwójce siatkóweczce i piędzikowi przedzimkowi, czyli gąsienicom uszkadzającym w głównej mierze liście.

  Nowości

  Dobory środków ochrony roślin zostały powiększone zarówno o produkty handlowe zawierające znane polskim sadownikom substancje czynne, jak i wiele nowych z grup syntetycznych związków także mikroorganizmy (tabele 1, 2, 3, 4).

  Nowe gatunki roślin sadowniczych w programie

  Coraz więcej producentów środków ochrony roślin ubiega się o rejestrację swoich produktów na zasadach zastosowania małoobszarowego. Oznacza to, że środek może być, zgodnie z prawem, używany do ochrony upraw mało popularnych gatunków, czy przeciwko zagrożeniom występującym czasowo/lokalnie. Reagujemy więc na te czynności firm fitofarmaceutycznych i informujemy użytkowników naszego „Programu…” o tym, jakie środki uzyskały rejestrację do ochrony: aktinidii, aronii, jagody kamczackiej, pigwy, rokitnika czy żurawiny. Wskazówki o środkach możliwych do wykorzystania w ochronie wymienionych gatunków nie mają formy tak dokładnej, jak inne opracowane przez nas szczegółowe programy ochrony ważnych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych, gdyż środków dla nich dopuszczonych jest wciąż jeszcze jest za mało. Jednak wraz z przybywaniem środków będziemy szczegółowym programom nadawali formę wyczerpującą pełną wiedzę i stan prawny.

  Dopuszczone do obrotu po ukazaniu się PORS w wersji tradycyjnej

  Rejestr środków ochrony roślin w ostatnim czasie (już po ukazaniu się „Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na 2019 r.” w wersji papierowej), został uzupełniony o środki (tab. 5), których w zbliżającym się sezonie można będzie użyć do ochrony roślin sadowniczych. Środków tych nie znajdą Użytkownicy na stronach naszego „Programu…”, ale tradycyjnie, informacje o nowych środkach będzie podawać sadownikom na łamach naszych czasopism i portali.

  Tabela 1. Zakres rejestracji nowych fungicydów powiększających dobór, należących do poszczególnych grup chemicznych

  Tabela 2. Zakres rejestracji nowych insektycydów powiększających dobór, należących do poszczególnych grup chemicznych

  Tabela 3. Zakres rejestracji nowych regulatorów wzrostu

  Tabela 4. Zakres rejestracji nowych herbicydów

  Tabela 5. Fungicydy i zoocydy, którymi uzupełniono „Rejestr ś.o.r.” do końca lutego 2019 r.