Nowa oferta nawozów specjalistycznych od Grupy Azoty

Najstarszy w Polsce producent nawozów wchodzi na rynek z rozbudowaną ofertą nawozów wieloskładnikowych. Linia Azoplon to produkty specjalistyczne będące uzupełnieniem o nawożenie dolistne nawozów wytwarzanych przez spółki Grupy Azoty.

Restrukturyzacja Grupy Azoty

W tym roku Zakłady Azotowe w Chorzowie przeprowadzą pełny rebranding, aby wykorzystać siłę marki Grupa Azoty do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. W ramach prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat działań restrukturyzacyjnych Grupa Azoty Chorzów została dokapitalizowana przez swojego bezpośredniego właściciela, spółkę Grupa Azoty Puławy, rozszerzyła portfolio produktów i klientów oraz zoptymalizowała zatrudnienie. Wstrzymano nierentowny przerób tłuszczy zwierzęcych i uruchomiono instalację nawozów wieloskładnikowych, do produkcji których wykorzystywana jest wytwarzana w spółce wysokiej jakości saletra potasowa i wapniowa

Plan restrukturyzacji Grupy Azoty Chorzów został rozpisany do 2027 roku, więc przed nami jeszcze długa droga, ale możemy śmiało powiedzieć, że obecny rok będzie dla spółki przełomowy. Realizowane działania pokazują, że prowadzona przez Grupę Azoty konsolidacja krajowego przemysłu chemicznego odbywa się z korzyścią dla wszystkich uczestników, i że kolejne działania integrujące przynoszą coraz lepsze efekty – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Nowe linie nawozów

Oferowana przez Grupę Azoty Chorzów linia produktów AZOPLON zawiera nawozy przeznaczone do dokarmiania dolistnego większości upraw polowych, sadowniczych i warzywniczych. Z kolei linia FERTIPLON to nawozy przeznaczone głównie do upraw pod osłonami, dobrze rozpuszczalne w wodzie, stosowane m.in. jako produkt bezpośredni do systemów fertygacji (nawożenie z nawadnianiem) oraz w uprawach polowych. Poza nawozami Grupa Azoty Chorzów oferuje też produkty dla branży technicznej pod marką AZOTECH i spożywczej oraz kosmetycznej – AZOTIVE.

Dzięki podpisaniu umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku „Grupa Azoty” część wytwarzanych w Chorzowie produktów jest już sprzedawana pod wspólną marką, a wkrótce dołączą do nich pozostałe.

– Grupa Azoty to silna marka, dobrze rozpoznawalna i będąca dla producentów rolnych gwarancją najwyższej jakości, dlatego chcemy zainwestować w pełny rebranding i korzystać z niej jak najszerzej. Staramy się maksymalnie wykorzystywać możliwości jakie daje nam udział w Grupie Azoty. Koordynujemy m.in. politykę handlową, korzystamy z działań promocyjnych na poziomie korporacyjnym, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe we współpracy z wyspecjalizowanymi laboratoriami i to przekłada się na coraz lepsze wyniki sprzedażowe – mówi Piotr Hetnar, prezes zarządu Grupy Azoty Chorzów.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań

Działalność badawczo-rozwojowa jest skupiona na opracowaniu nowych innowacyjnych produktów w celu poszerzenia oferowanego asortymentu oraz stworzenia oferty komplementarnej do innych produktów Grupy. W ramach prowadzonych przez GA Chorzów projektów rozwojowych, we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie dysponującym nowoczesnym zapleczem w zakresie badań jakościowych i ilościowych nawozów, prowadzone są intensywne prace dotyczące w szczególności nawozów specjalistycznych oraz biostymulatorów. Nawozy wzbogacane w funkcjonalne dodatki organiczno-mineralne przyczyniają się do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin. Wspomagają one i uzupełniają standardowe nawożenie mineralne, a dodatkowo są przyjazne dla środowiska naturalnego.

W efekcie dotychczasowej współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie dokonano dwóch zgłoszeń patentowych dotyczących płynnych kompozycji zawierających inhibitor ureazy, niezbędny jako dodatek do nawozów na bazie mocznika granulowanego, roztworów saletrzano mocznikowych (RSM) oraz nawozów wieloskładnikowych NPK. Wdrożenie inhibitora jest odpowiedzią na zmieniające się regulacje prawne, w tym między innymi dyrektywę NEC w sprawie redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych i wpisuje się w strategię Grupy Azoty.

O firmie

Grupa Azoty Chorzów to jedna z najstarszych istniejących w Polsce fabryk chemicznych, działająca od 1916 r. Po I wojnie światowej została przejęta przez odrodzone Państwo Polskie i do czasy wybudowania Zakładów Azotowych w Mościcach była jedynym krajowym producentem nawozów azotowych. W 1933 roku dokonano połączenia obu zakładów. Po II wojnie światowej Zakłady Azotowe w Chorzowie działały samodzielnie, w 2012 roku zostały przejęte przez Zakłady Azotowe w Puławach, a od 2013 r., w wyniku utworzenia Grupy Azoty, ponownie są związane z Tarnowem.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje,
a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Informacja prasowa Grupy Azoty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here