Program Ochrony Roślin Sadowniczych edycja 2021

program ochrony

W wydanym przez wydawnictwo Plantpress – Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2021 znajdują się najbardziej aktualne (stan na koniec grudnia 2020) informacje o zarejestrowanych w ochronie sadów i plantacji jagodowych środkach ochrony roślin, a także szczegółowy program ochrony dla poszczególnych gatunków, przygotowany zgodnie z fazami rozwoju roślin. Bardzo istotna jest także informacja o preparatach wycofywanych w 2021 roku wraz z datą do kiedy można dany środek stosować. Corocznie zmienia się lista dostępnych substancji i preparatów a także zakres ich rejestracji – stąd tak ważne jest posiadanie aktualnej edycji Programu Ochrony Roślin Sadowniczych. 

Kliknij TU i przejdź do strony sklepu Wydawnictwa Plantpress, by zakupić Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2021 lub otrzymaj go w pakiecie przy rocznej prenumeracie czasopisma MPS SAD.

Jeśli chodzi o substancje aktywne, w tym roku z półek sklepowych znikną m.in. preparaty oparte na tiaofanacie metylu, np. Topsin M500 SC.  Według przepisów do dnia 31 sierpnia 2021 r. środki ochrony roślin zawierające tę substancję mogą być sprzedawane i dystrybuowane, a ich stosowanie kończy się z dniem 19 października 2021 r. Drugą z substancji grzybobójczych, która zostanie wykreślona z listy substancji czynnych jest mankozeb. Środki ochrony roślin zawierające mankozeb musza być zużyte do 4 stycznia 2022 roku, natomiast w sprzedaży mogą być do 1 lipca 2021. Pełną informację znajdziecie Państwo w naszym Programie.

Ubywa kolejnych substancji aktywnych, a biorąc pod uwagę unijne plany zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin o połowę do 2030 roku, możemy spodziewać się kolejnych wycofań. Pojawiają się również informacje o tym, że Komisja Europejska ma wziąć pod lupę ditianon i kaptan, co budzi głośny sprzeciw organizacji branżowych. Przeciwnicy tak ambitnych planów KE podkreślają, że obie substancje są kluczowymi, jeśli chodzi o ochronę sadów i ich wykluczenie z użycia doprowadzi do negatywnych konsekwencji.

Niemniej, niezależnie od dalszych decyzji, już teraz musimy sobie uświadomić, że następne kilka lat będzie wiązało się z koniecznością zmian strategii ochroniarskich i nawożeniowych. Jeśli przewidywania dotyczące wymienionych wyżej substancji sprawdzą się, konieczna będzie duża zmiana, jeśli chodzi o strategię ochrony przed chorobami i szkodnikami. W szczególności, jeśli w perspektywie zabrałoby substancji takich jak kaptan, ditianon, które stanowią podstawę, jeśli chodzi o ochronę przed parchem, to programy ochrony musiałby ulec drastycznym zmianom.

Zachęcamy do zaopatrzenia się w Program Ochrony Roślin Sadowniczych edycja 2021, który stanowi zbiór najważniejszych informacji o:
– zarejestrowanych i dostępnych w handlu środkach ochrony roślin i ich stosowaniu w sadach i jagodnikach
– w przypadku preparatów wycofywanych w 2021 roku – data do kiedy można dany środek stosować
– ułatwiające wyszukiwanie listy alfabetyczne środków: fungicydy, zoocydy, herbicydy …
– szczegółowy program ochrony dla poszczególnych gatunków (zgodnie z fazami rozwojowymi roślin…)
– inne przydatne informacje (m.in. kody IRAC i FRAC…)

Program ułatwia planowanie oraz ewidencjonowanie zabiegów.

Kliknij TU i przejdź do strony sklepu Wydawnictwa Plantpress, by zakupić Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2021 lub otrzymaj go w pakiecie przy rocznej prenumeracie czasopisma MPS SAD.

program ochrony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here