GUS: szacunek tegorocznych zbiorów owoców

Jabłka, sad - sezon 2019

GUS przedstawił dane przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw ogrodniczych w 2019 r.

Zbiory owoców z drzew wyniosą niespełna 3,4 mln t, tj. o ok. 25% mniej od rekordowej produkcji ubiegłorocznej. Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 18% mniej od zbiorów 2018 r.

Owoce

W bieżącym sezonie przewiduje się znacznie niższe plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych w porównaniu z rekordowym owocowaniem w poprzednim roku. Złożyło się na to kilka przyczyn: wiosenne przymrozki, przedłużająca się susza oraz przesilenie drzew owocowaniem w poprzednim rekordowym sezonie.

Drzewa owocowe

Obecnie zbiory owoców z drzew ocenia się więc na poziomie ok. 3,4 mln ton (o blisko 25% mniej od rekordowej produkcji roku poprzedniego). Dalszy przebieg warunków pogodowych może mieć jednak wpływ na ostateczną wysokość zbiorów jabłek, gruszek i śliwek. Na obecnym etapie:
Zbiory z sadów jabłoniowych zostały ocenione na ok. 3 mln t (o ok. 25% mniej od rekordowej produkcji roku poprzedniego),
zbiory gruszek – na ponad 67 tys. t (o ok. 26% mniej niż w roku 2018),
natomiast produkcję śliwek nadal szacuje się na 95 tys. t (o ponad 20% mniej niż w sezonie 2018).
Tegoroczne zbiory z sadów wiśniowych zostały ocenione na ok. 154 tys. t (o ok. 23% niżej od ubiegłorocznych), a zbiory czereśni oceniono na ponad. 43 tys. t (o ponad 27% mniej od rekordowej produkcji 2018 r.).
Korzystne były natomiast warunki dla owocowania brzoskwiń i moreli, których zbiory w porównaniu z wysoką produkcją z roku 2018, zmniejszyły się nie tak znacznie, jak w przypadku innych gatunków owoców z drzew.

Krzewy owocowe i plantacje jagodowe

Produkcję owoców z krzewów owocowych oceniono na niespełna 0,5 mln t, tj. o ok. 18% mniej niż w roku poprzednim. Plonowanie większości gatunków zostało ograniczone poprzez uszkodzenia przymrozkowe i brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie.
Największy spadek produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem oszacowano dla malin (o ok. 35%) i porzeczek czarnych (o blisko 27%).
Maliny w bieżącym sezonie ucierpiały najbardziej. Odmiany letnie w znacznej części przemarzły podczas zimy, dodatkowo na niektórych plantacjach zanotowano zamieranie pędów. Przymrozki wiosenne dotknęły przede wszystkim odmian jesiennych. Negatywne skutki suszy wpłynęły także na obniżenie plonów, zwłaszcza na plantacjach nienawadnianych. Produkcję malin na obecnym etapie oceniono na ponad 75 tys. t i przekroczenie tego wyniku będzie możliwe jedynie w przypadku bardzo dobrych warunków dalszej wegetacji oraz odpowiednio długiego sezonu zbioru.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na ok. 127 tys. t, tj. na poziomie o ok. 23% niższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na niespełna 93 tys. t (spadek o blisko 27%). Niekorzystne warunki agrometeorologiczne wiosną i w miesiącach letnich wpłynęły też ujemnie na plonowanie agrestu.

Zbiory agrestu oceniono na ok. 9,6 tys. t.

Produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się obecnie, podobnie jak we wstępnym szacunku, na ok. 175 tys. t, przy czym letni zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony, szczególnie na plantacjach bez nawadniania. Brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie oraz bardzo wysokie temperatury w czerwcu, znacznie ograniczyły plonowanie tego gatunku owoców. Ujemny wpływ na wielkość plonowania i zbiorów truskawek miały także wiosenne przymrozki, dotyczyło to zwłaszcza odmian wczesnych. Warunki dla odmian powtarzających są na ogół sprzyjające, ale ich udział w produkcji nie jest zbyt duży.

Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach zostały oszacowane, podobnie jak w pierwszym szacunku, na ok. 86 tys. t, tj. jedynie o ponad 4% mniej w porównaniu z dobrym owocowaniem z roku 2018, lecz znacznie wyżej niż w latach poprzednich.

Większość gatunków owoców z tej grupy plonowało słabiej niż w poprzednim roku, natomiast w bieżącym sezonie zanotowano ok. 30% wzrost zbiorów borówki wysokiej. Nie jest to wynikiem lepszego plonowania na plantacjach w pełni owocujących, lecz efektem wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów młodych nasadzeń. Nadal zwiększa się powierzchnia uprawy tych owoców. Wśród pozostałych krzewów owocowych pierwsze miejsce nadal zajmuje jagoda kamczacka, chociaż coraz częściej obserwuje się nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. dereń jadalny, pigwowiec, świdośliwa, aktinidia czy kolcowój chiński (jagody goji).

Za: ogrodinfo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here