Już za tydzień (14 lutego) …

…kolejna edycja Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro 2018. Odbędą się one w dniach 14–15 lutego 2018 r. na terenie Centralnego Ośrodka Sportowego „TORWAR” w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a.

W części targowej swoją ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy środków ochrony, nawozów oraz maszyn, urządzeń i innych produktów przydatnych w sadownictwie.

Szczególną uwagę Państwa chcielibyśmy zwrócić na bardzo ciekawy blok wykładów, które wygłoszą specjaliści z Polski i zagranicy. Wśród omawianych zagadnień znajdzie się wiele z „palących” problemów, zarówno dotyczących aspektów ekonomicznych, które mają ogromny wpływ na kształtowanie sadownictwa w Polsce i na świecie, jak i doniesienia traktujące o samej agrotechnice i jej wpływie na jakość i możliwości zbytu owoców.

Zarejestruj się na targi MTAS FruitPRO 2018.

Dlaczego warto uczestniczyć w MTAS 2018? Po to, aby m.in.:
1) Poznać trendy w nasadzeniach jabłoni w różnych regionach świata.
2) Dowiedzieć się, jakie są zapasy, ceny i dynamika sprzedaży jabłek w Europie i na świecie.
3) Poznać zagrożenia i szanse dla polskich sadowników w związku z dynamicznym rozwojem sadownictwa w Azji Centralnej i na Ukrainie.
4) Dogłębniej poznać problem związany z pozostałościami środków ochrony roślin w kontekście coraz ostrzejszych wymagań sieci handlowych.
5) Dowiedzieć się, czy rzeczywiście polskie owoce mają szansę zaistnieć na dłużej i w większej ilości na dalekich rynkach.
6) Poznać skuteczność metod zapobiegania stratom przymrozkowym oraz nowe rozwiązania w ochronie jabłoni przed parchem.

Ponadto podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni gości wypowiedzą się na temat zmian w strukturze zatrudnienia w kontekście wyzwań stojących przed polskim sadownictwem.

Więcej informacji na temat targów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here