Ochrona sadów. Tematy z MTAS FruitPro 2018

Reinaart Vanderwaeren

Istotną grupę tematów w trakcie konferencji drugiego dnia targów MTAS FruitPRO 2018 stanowiła ochrona roślin sadowniczych. Poniżej prezentujemy wybrane informacje, które przedstawiono w trakcie tego wydarzenia.

Reinaart Vanderwaeren (BASF Niemcy) omówił nowe możliwości ochrony sadów przed parchem i mączniakiem przy wykorzystaniu środka Sercadis ®. Jest to wprowadzony na rynek w 2018 r. środek, którego substancją czynną jest Xemium® (nazwa chemiczna to fluksapyroksad, 300 g/l). Zarejestrowany jest do ochrony sadów przed parchem jabłoni i gruszy oraz mączniakiem jabłoni. Ma formulację koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania (SC). Można go mieszać z większością dostępnych fungicydów, insektycydów i nawozów. Substancja czynna blokuje dehydrogenazę bursztynianową w mitochondriach komórek grzybów przez co bardzo szybko zatrzymuje syntezę elementów budowy komórek, a w efekcie blokuje wzrost grzyba.

Jak podkreślał prelegent Xemium® charakteryzuje się unikalną strukturą molekularną. Przyjmuje dwie postaci hydrofilną i lipofilną, dzięki czemu łatwo przemieszcza się w wiązkach przewodzących oraz w komórkach rośliny, a także łatwo przenika przez warstwę wosku i przez membrany komórkowe. Stąd jego szybkość działania. Do kolejnych zalet środka R. Vanderwaeren zaliczył wysoką skuteczność w bardzo niskich dawkach (0,25-0,3 l/ha), a także odporność na zmywanie przez deszcz i skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Xemium® wyróżnia struktura kryształów, którą przyjmuje fluksapyroksad na powierzchni roślin. Poranna rosa lub opady powodują uwalnianie z nich substancji aktywnej. Sercadis® zapobiega kiełkowaniu zarodników, dlatego tak skutecznie chroni przed parchem.

Okres karencji Sercadis® to 35 dni (grusza i jabłoń), a minimalne odstępy między zabiegami to 7 dni. Firma BASF zaleca by stosować go 2 razy w sezonie (z Delanem 700 WG lub Delanem PRO): w fazie różowego pąka oraz w końcu kwitnienia. Jak podkreślał Reinaart Vanderwaeren, aby uzyskać zupełny brak pozostałości należy zastosować środek na 90 dni przed terminem zbioru.

John Young (BASF Niemcy) wygłosił prelekcję na temat działań w zakresie łańcucha wartości żywności oraz o pozostałościach preparatów Sercadis® i Delan PRO® w jabłkach. Mówił o dominacji supermarketów na unijnym rynku świeżych owoców i narzucaniu przez nie surowych standardów jakości (w tym ograniczanie liczby pozostałości środków ochrony roślin do 3-5). Producenci ś.o.r. muszą rozmawiać ze swoimi klientami i przekazywać dogłębną wiedzę na temat pozostałości. Sadownicy oczekują pomocy w spełnieniu wymagań supermarketów, dlatego powstał w BASF projekt „Smart Protection”. Projekt ten zakłada tworzenie sieci współpracy z plantatorami, pomoc w zarządzaniu pozostałościami tak, aby sprostać normom sieci handlowych i jednocześnie utrzymać skuteczność ochrony, a przy tym zmaksymalizować plony, ich jakość oraz zyski producenta. Jest to elastyczna koncepcja oparta na ofercie BASF (środki biologiczne, konwencjonalne i innowacyjne rozwiązania).

Jak wyjaśniał John Young wiedza przekazywana w ramach „Smart Protection” oparta jest na danych uzyskanych z szeregu badań terenowych. Są to m.in. krzywe spadku pozostałości oraz charakterystyka pozostałości, narzędzia do zarządzania pozostałościami ś.o.r i wytyczne dla nowych produktów; w miarę możliwości stosowanie alternatywnych metod biologicznych lub niechemicznych np. feromonów RAK.

Omawiając nowy produkt Sercadis® prelegent podkreślał, że przy zastosowaniu w granicach maksymalnej dopuszczalnej dawki i zgodnie z wymaganiami dotyczącymi minimalnego okresu między zastosowaniem środka a zbiorami, wynoszącego 35 dni, poziom pozostałości preparatu Sercadis® utrzymywał się stale poniżej 33% wartości UE dla najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRL), zgodnie z wymaganiami niektórych supermarketów. Ponadto w większości przypadków pozostałości są niekwantyfikowalne (LOQ<0,01 mg/kg) lub niewykrywalne, gdy okres pomiędzy zastosowaniem a zbiorem był dłuższy niż 90 dni. Zatem Sercadis® ma potencjał, aby tworzyć niewykrywalne czy nawet niekwantyfikowalne pozostałości, które spełniają lub nawet przewyższają najbardziej rygorystyczne normy stosowane przez niektóre supermarkety.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here