Komunikat jagodowy Bayer – truskawka, 17.05.2020

alba

Komunikat jagodowy dla truskawek Bayer z dnia 17 maja 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Plantacje truskawek Odmiany wczesne i średniowczesne (przyspieszane pod agrowłókniną):  ‘Alba’, ‘Allegro’, ‘Elsanta’ – pełnia kwitnienia (BBCH 65). Odmiany wczesne nieprzyspieszane: ‘Rumba’– pojawiły się pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57).

alba
Fot. 1. ‘Alba’ osłaniana agrowłókniną wczesną wiosną, 15.05.2021.
Fot. 2. ’Allegro’ osłaniane włókniną wczesną wiosną, 15.05.2021.
Fot. 2. ’Allegro’ osłaniane włókniną wczesną wiosną, 15.05.2021.
Fot. 3. ‘Allegro’ – rozwijające się, uszkodzone przez przymrozki w końcu kwietnia kwiaty
Fot. 3. ‘Allegro’ – rozwijające się, uszkodzone przez przymrozki w końcu kwietnia kwiaty
Fot. 4. ‘Rumba – nie okrywana agrowłókniną (13.05.2021r.)
Fot. 4. ‘Rumba – nie okrywana agrowłókniną (13.05.2021r.)

 

Fot. 5. Zmienik lucernowiec na kwiatostanie truskawki, 13.05.2021 r.
Fot. 5. Zmienik lucernowiec na kwiatostanie truskawki, 13.05.2021 r.
Fot. 6. Uszkodzenia liści przez zwójkówki, 12.05.2021 r.
Fot. 6. Uszkodzenia liści przez zwójkówki, 12.05.2021 r.

Kondycja roślin

Pod koniec kwietnia prawie w całej Polsce wystąpiły przymrozki. Na Lubelszczyźnie, lokalnie, zarejestrowano spadek temperatury do -4,8˚C na wysokości 2 m (-6 do -7 przy gruncie). W zależności od odmiany, położenia plantacji oraz technologii uprawy w różnym stopniu doszło do uszkodzeń pąków kwiatowych lub kwiatów. W niektórych przypadkach przykrycie plantacji agrowłókniną  o gramaturze 23 g/m2 nie zabezpieczyło pąków kwiatowych.

 

Aktualnie zwrócić uwagę na:

Choroby

Szara pleśń

Antraknoza

Skórzasta zgnilizna owoców

Mączniak prawdziwy truskawki

 

W obecnej fazie rozwoju podstawowym i zabiegami są zabiegi przeciwko szarej pleśni. Należy zwrócić uwagę na liczbę wykonywanych zabiegów poszczególnymi preparatami w celu zachowania rotacji substancji. W przypadku wystąpienia objawów mączniaka, białej lub czerwonej plamistości liści wybierać preparaty zwalczające szarą pleśń oraz wymienione choroby.

 

Szara pleśń

 

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81) w dawce 0,8 l/ha,

Serenade ASO – Stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55-89) w  dawce 8,0 l/ha,

Teldor 500 SC – stosować od początku kwitnienia, jak również ze względu na krótki okres karencji, tuż przed i pomiędzy zbiorami w dawce 1,5 l/ha,

 

Antraknoza

 

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81) w dawce 0,8 l/ha, w celu zapobiegania powstawania odporności można wykonać dodatkowe zabiegi substancjami z innych grup chemicznych (np. cyprodinil, fludioksonil)

 

Skórzasta zgnilizna owoców

 

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59–81)  w dawce 0,8 l/ha,

 

Mączniak prawdziwy truskawki

Przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia

Luna Sensation 500 SC – stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 59-81). Zwalczanie mączniaka prawdziwego rozpocząć krótko przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia w dawce 0,8 l/ha,

Serenade ASO – Stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55-89) w  dawce 8,0 l/ha,

Zato 50 WG – stosować w okresie największego zagrożenia chorobami od fazy, gdy większość kwiatów z płatkami utworzy wklęsłą kulę do fazy początku dojrzewania owoców, tj., gdy zaczynają się one wybarwiać w dawce 0,25 kg/ha.

 

Szkodniki:

Kwieciak malinowiec

Lustracje plantacji w celu stwierdzenia obecności chrząszczy należy prowadzić przed i na początku kwitnienia truskawki  w 4 próbach po 50 kwiatostanów, poprzez strząsanie chrząszczy z losowo wybranych kwiatostanów na podstawioną płytkę. Pierwszą oznaką występowania szkodnika są okrągłe otwory na liściach i podcięte pąki kwiatowe. Progiem zagrożenia jest obecność 2 chrząszczy strząśniętych z 200 kwiatostanów w okresie 1-2 tygodnie przed kwitnieniem i tuż przed kwitnieniem oraz na początku kwitnienia.

Zmienik lucernowiec

Na plantacjach obserwowane są osobniki dorosłe. Zmienik lucernowiec to pluskwiak, który zimuje  w ściółce i resztkach roślinnych w stadium dorosłym. Żeruje na wielu gatunkach roślin uprawnych (np.: lucerna, koniczyna, warzywa) oraz chwastach, z których przelatuje na truskawki. Właśnie w maju samice składają jaja w tkankę kielichów kwiatowych i ogonków liściowych. Osobniki dorosłe i larwy żerują na pąkach kwiatowych, kwiatach i zawiązkach owoców truskawki. Uszkodzone zawiązki mają zahamowany wzrost. Wierzchołek powstającego owocu jest spłaszczony, twardy, orzeszki na nim są skupione i zabarwione na ciemnozielono. Owoce  spłaszczone, drobne, jakby podsuszone, nie przedstawiają wartości handlowej. Pierwsze pokolenie zmienika lucernowca pojawia się i żeruje przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia truskawki  (od pierwszej dekady maja do końca czerwca). W lipcu i na początku sierpnia pojawia się drugie pokolenie zmiennika, które uszkadza kwiaty i owoce odmian powtarzających. Pod koniec września pojawiają się owady dorosłe, które zimują.

Na plantacjach odmian owocujących w czerwcu lustrację należy prowadzić 1–3 razy tuż przed i w czasie kwitnienia. Larwy i osobniki dorosłe  strząsa się na jasną płytkę w 4 próbach po 50 kwiatostanów. Podczas kwitnienia truskawki progiem ekonomicznej szkodliwości jest 1 osobnik na 25 kwiatostanów. Wiosną przed kwitnieniem truskawek zwalczany jest z kwieciakiem malinowcem.

Przędziorki

Lustracje należy prowadzić co 2 tygodnie przez cały sezon wegetacyjny. Określać liczebność przędziorków w 4 próbach po 50 wyrośniętych liści wybranych losowo, po 1 liściu z rośliny. W uprawie polowej na zbiór czerwcowy progiem zagrożenia są 1-2  sztuki form ruchomych na 1 liść liścia złożonego przed kwitnieniem oraz 2-3 sztuki form ruchomych na 1 liść liścia złożonego po pełni kwitnienia.


Roztocz truskawkowiec
.                     .  
Monitoring / lustracja – zerwać najmłodsze zwinięte jeszcze liście i obejrzeć dokładnie pod binokularem, lub lupą (powiększenie 10-20x).
Próg zagrożenia przed kwitnieniem to stwierdzenie obecności nawet kilku  sztuk roztoczy na roślinie.  
Zwójkówki

W celu stwierdzenia obecności szkodnika należy przeglądać rośliny w poszukiwaniu uszkodzeń i żerujących gąsienic. Nie określono progów zagrożenia.

 

Mszyce

Od wiosny należy przeglądać rośliny i kontrolować obecność mszycy i powodowanych przez nią uszkodzeń. Progi zagrożenia nie zostały określone. Mszyce są ograniczane przez faunę pożyteczną, np. biedronki i złotooki. Zwalczanie potrzebne tylko na zagrożonych plantacjach, po stwierdzeniu szkodnika, dozwolonym środkiem selektywnym dla fauny pożytecznej.

 

Proponowane zabiegi:

Kwieciak malinowiec

Decis Mega 50 EW – stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,25 l/ha, lub środki oparte na acetamiprydzie, w okresie przed kwitnieniem stosować po przekroczeniu progu zagrożenia w fazie rozwoju kwiatostanu, kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59) w dawce 0,2 kg/ha,

 

Zmienik lucernowiec

Decis Mega 50 EW – opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81) w dawce 0,25 l/ha. Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

Można zastosować również środki oparte na acetamiprydzie, w okresie przed kwitnieniem (BBCH 51-59) w dawce 0,2 kg/ha,

 

Roztocz truskawkowiec

Movento 100 SC  – środek stosować przed kwitnieniem – od fazy rozwoju trzeciego liścia do fazy rozwoju kwiatostanu BBCH (13-56). Zabiegi wykonywać minimum 14 dni przed kwitnieniem w dawce 1,0 l/ha. Zabieg Movento będzie ograniczał nam również populację przędziorka.

 

Przędziorki

 

Fitter – środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 3-16 l/ha. Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni.

 

W celu rotacji substancji czynnych podczas kwitnienia stosować fenpiroksymat po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej w dawce 2,0 l/ha z zachowaniem okresu karencji. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół,

 

Zwójkówki

Decis Mega 50 EW – stosować w okresie przed kwitnieniem w dawce 0,25 l/ha,

 

Mszyce

Fitter – środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89), w dawce 3-16 l/ha. Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni.

Movento 100 SC  – środek stosować przed kwitnieniem – od fazy rozwoju trzeciego liścia do fazy rozwoju kwiatostanu BBCH (13-56). Zabiegi wykonywać minimum 14 dni przed kwitnieniem w dawce 1,0 l/ha. Zabieg ten ograniczy również populację przędziorka.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here