W Europie – glifosat bez zastrzeżeń

Wczoraj informowaliśmy w tym dziale o zastrzeżeniach wobec glifosatu sformułowanych w Kalifornii wspominając, że i w Europie sprawa domniemanej jego szkodliwości jest rozpatrywana już kilka lat. Jest decyzja w tej sprawie, są reakcje rolników…

Po tym, jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wydały pozytywną ocenę w sprawie glifosatu Coceral i Copa-Cogeca (centrale zrzeszające organizacje rolników europejskich)wysłały w tym tygodniu we wspólnym piśmie do państw członkowskich wezwanie do pełnego 15-letniego, ponownego zezwolenia na jego stosowanie.

We wspólnym oświadczeniu organizacje podkreślają, że „silne dowody naukowe umożliwiają powtórne zezwolenie na wykorzystywanie tej powszechnie stosowanej substancji czynnej od 15 lat. Ponieważ nie ma obaw związanych z bezpieczeństwem, zachęcamy państwa członkowskie, aby przemawiały za zezwoleniem dalszego jej używania przez piętnastu lat, a nie dziesięć lat, jak sugeruje ponownie w tym tygodniu Komisja Europejska. Istotne jest przestrzeganie decyzji naukowych i utrzymanie zaufania w EFSA oraz dobrych standardów, których przestrzegają unijni producenci „.

za: copacogeca.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here