3 błędy popełniane w fazie kwitnienia

kwitnienie

Z pewnością nikt nie spodziewał się, jak potoczy się bieżący sezon. Deszczowa aura i chłód sprawiły, że wegetacja jest nieco opóźniona względem ubiegłych lat. Kwitnienie przesuwa się w czasie i nie wiadomo, jakie warunki pogodowe przypadną na ten okres. Jak zadbać, żeby ten proces przebieg w najbardziej optymalny sposób?

Kwitnienie to krótki, ale decydujący okres, jeśli chodzi o wygenerowanie potencjalnego plonu w danym sezonie. Chcąc zmaksymalizować produkcję, należy dołożyć wszelkich starań, aby kwitnienie osiągnęło swój pełny potencjał. Czynniki takie jak warunki klimatyczne, stan odżywienia i nawodnienia upraw, a także wcześniejsze zabiegi po zbiorach, wszystkie razem decydują o potencjalnym sukcesie kwitnienia, co oczywiście ma duży wpływ na potencjalną rentowność, jaką rolnicy uzyskają podczas zbiorów. Poniżej omawiamy trzy najbardziej typowe czynniki, które mogą wpłynąć na sukces kwitnienia.

1. Pomijanie wpływu klimatu?

Kwiaty są niezwykle wyspecjalizowanymi i bardzo wrażliwymi organami. Dlatego też większość roślin ewoluowała w taki sposób, aby ich kwitnienie koncentrowało się w okresach, kiedy pogoda jest zazwyczaj łagodna, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ekstremalnych warunków klimatycznych zakłócających proces zapylania i zawiązywania owoców.

Niesezonowe temperatury lub duże wahania temperatury dzień/noc, przymrozki, ulewne deszcze lub nagłe zmiany warunków środowiskowych, na przykład wilgotności powietrza podczas kwitnienia, mogą zmniejszyć sukces kwitnienia, a tym samym potencjał i / lub jakość plonów. Niektóre znane przykłady to brak zapylenia kwiatów na drzewach owocowych zrzucanie zawiązków, owocowych na pomidorze, słabo wykształcone strąki na rzepaku.

Chociaż każda uprawa ma ściśle określone wymagania dotyczące optymalnego kwitnienia, poprawa ich tolerancji na stresy abiotyczne przed, w trakcie i po kwitnieniu pomaga zmaksymalizować sukces kwitnienia. Aby to osiągnąć, konieczne jest stosowanie biostymulantów, a ich aplikacja w optymalnym czasie i dawce jest kluczowa dla maksymalnej rentowności.

Podstawowym krokiem jest zastosowanie prewencyjnych zabiegów przeciwko stresom abiotycznym z wykorzystaniem produktów z gamy Phylgreen. Wykazują one efekt Primactive. Dzięki niemu roślina jest przygotowana na wszelkie możliwe nadchodzące stresy abiotyczne. Natomisat po wystąpieniu sytuacji stresowej, rolnicy nadal mają możliwość zredukowania jego negatywnego wpływu na kwitnienie, stosując strategie lecznicze za pomocą naszych produktów z efektem Curactive. Produkty te pomagają stymulować metabolizm roślin i umożliwiają szybsze zminimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu na kwitnienie, który może być skutkiem tych stresów.

Ze względu na duży wpływ stresu klimatycznego na kwitnienie i ostatecznie na rentowność, warto pamiętać o powiedzeniu “lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dlatego też w tej kluczowej fazie wzrostu Tradecorp podkreśla znaczenie zapobiegania stresom abiotycznym przy użyciu produktów Primactive jako podstawowego kroku w zarządzaniu stresem. Oczywiście, myślenie o zarządzaniu stresem będzie bardziej opłacalne, jeśli uprawa będzie otrzymywała zrównoważone odżywianie, które pozwoli jej przetrwać fazę kwitnienia.

 

2. Pomijanie zrównoważonego odżywiania?

Optymalne odżywianie w całym cyklu uprawy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb żywieniowych w różnych fazach wzrostu, jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w kwitnieniu. Chociaż każda uprawa ma inne wymagania podczas kwitnienia, istnieją podstawowe wspólne praktyki żywieniowe i agronomiczne, które mają zastosowanie do wszystkich upraw na tym etapie, takie jak zadbanie , aby liście roślin miały odpowiedni odcień zieleni dla tej pory roku (N, Mg, Fe, Zn, Mn) oraz, aby składniki odżywcze ściśle związane z sukcesem kwitnienia (P, B, Mo, Zn) były dostępne zarówno w wystarczających ilościach, jak i we właściwych proporcjach.

Odżywianiem można zająć się w najbardziej odpowiedni sposób przed kwitnieniem. Dostarczanie składników odżywczych może odbywać się samodzielnie lub, co wygodniejsze, poprzez ich stosowanie w połączeniu z produktami biostymulującymi, zoptymalizowanymi pod kątem efektu Primactive, które również powinny być stosowane przed kwitnieniem. Gdy uprawa jest optymalnie nawożona i ma wdrożony program zapobiegania stresowi, jest ona dobrze przygotowana do zainwestowania maksymalnej energii w sukces kwitnienia.

Makroelementy Wpływ na udane kwitnienie
Azot Optymalnie zastosowany (nie w nadmiarze) wpływa na czas kwitnienia
Fosfor Dostarczanie energii dla intensywnego kwitnienia
Magnez Maksymalizacja chlorofilu dla wysokiej produkcji energii i w połączeniu z fosforem dla jej  transportu

 

Mikroelementy
Bor Kiełkowanie pyłku i jego żywotność, transport węglowodanów (energii)
Żelazo Maksymalizacja zawartości chlorofilu dla wysokiej produkcji energii
Mangan Optymalizacja wykorzystania energii i rezerw energetycznych w celu uzyskania silnego kwitnienia
Molibden Poprawa morfologii kwiatów, zapobieganie nadmiarowi azotanów, które zmniejszają sukces kwitnienia
Cynk Podział komórek w kwiatach, pyłku i zawiązkach owoców
Miedź Płodność pyłku, zwłaszcza w zbożach

 

Oprócz wielu składników odżywczych, których podczas kwitnienia wymagają wszystkie uprawy, zużywają one również dużo energii na  obfite kwitnienie i zapylanie. W związku z tym ważne jest, aby „fabryki energii”  działała na pełnych obrotach od fazy po zbiorach do momentu rozpoczęcia kwitnienia, aby rezerwy energetyczne upraw były na maksymalnym poziomie, co pozwoli na pomyślne przejście przez ten etap. Osiąga się to zarówno poprzez odżywianie, jak i optymalne zarządzanie agronomiczne.

 

3. Pomijanie zapotrzebowania na energię w uprawach?

Dla roślin kwitnienie jest jednym z najbardziej intensywnych etapów wzrostu z punktu widzenia zużycia energii. We wszystkich uprawach często dochodzi do zużycia większej ilości energii niż roślina produkuje w tym czasie. Oznacza to, że są wykorzystywane rezerwy energii i węglowodanów zgromadzone wcześniej, aby przetrwać okres kwitnienia.

Począwszy od okresu po zbiorach , a co ważne, w okresie poprzedzającym kwitnienie, uprawa musi być zarządzana w taki sposób, aby zmaksymalizować jej zdolność do wytwarzania i magazynowania własnej energii. W tym celu kluczem jest zrównoważone odżywianie, jak wspomniano wcześniej: wysoka gęstość chlorofilu w liściach (Mg, Fe, Zn, Mn, N) umożliwi maksymalną produkcję energii (P, Mg) i jej transport do miejsc, gdzie jest potrzebna (K, B), gdzie może zostać wykorzystana (Mn), aby zapewnić optymalne zapylenie (B, Mo, Zn), przy czym Cu ma również duże znaczenie w zbożach.

Oprócz wewnętrznej produkcji i transportu energii, zoptymalizowanej z punktu widzenia żywieniowego, w tej fazie ważne są rozwiązania biostymulujące, które mogą dostarczyć uprawom zewnętrznych i łatwo dostępnych źródeł energii lub które redukują energię potrzebną do realizacji szlaków metabolicznych, jak np. redukcja energii potrzebnej do produkcji białek. Produkty, które zapewniają zarówno zrównoważone odżywianie zoptymalizowane pod kątem kwitnienia, jak również dostarczają uprawom energii, mogą być bardzo pomocne w pomyślnym kwitnieniu.

Unikanie 3 błędów: Rozwiązania dla udanego kwitnienia

1. Rozwiązania przeciwdziałające efektom klimatycznym

Strategie zarządzania agronomicznego przeciwko stresowi abiotycznemu są niezbędne do maksymalizacji sukcesu kwitnienia. Tradecorp zazwyczaj zaleca dwa różne, ale uzupełniające się, sposoby walki ze stresem abiotycznym.

  • Phylgreen Mira wykazuje Primactive Effect, przygotowując w ten sposób rośliny na wszelkie możliwe nadchodzące stresy abiotyczne.
    Uprawy kluczowe: stosować przed stresem abiotycznym we wszystkich uprawach
  • Vegenergy i Delfan Plus wykazują działanie Curactive. Jeśli dojdzie do sytuacji intensywnego stresu abiotycznego, rolnicy mogą ograniczyć jego negatywne skutki, stosując strategie lecznicze z użyciem tych dwóch rozwiązań.

Główne uprawy: stosować w trakcie lub po wystąpieniu stresu abiotycznego we wszystkich uprawach.

2. Rozwiązania dla zrównoważonego odżywiania upraw w okresie kwitnienia

Optymalne odżywianie w całym cyklu uprawy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu kwitnienia. Dla wygody producentówTradecorp zaleca stosowanie kluczowych składników odżywczych w okresie kwitnienia w połączeniu z produktami biostymulującymi, które mają Primactive Effect przed kwitnieniem.

  • Primactive Effect – magnez, bor + Primactive Effect

Główne uprawy: Wszystkie uprawy wieloletnie (np. winogrona, jabłka, gruszki, owoce pestkowe, maliny, truskawki itp.) oraz intensywne uprawy ogrodnicze (np. pomidory, dyniowate,  itp.).

3. Rozwiązania zapewniające niezbędną energię do kwitnienia

  • Phylgreen Mira zapewnia zarówno zrównoważone odżywianie zoptymalizowane pod kątem kwitnienia, jak i zastrzyk energii dla upraw.

Główne uprawy: wszystkie roczne i wieloletnie rośliny kwitnące.

Podsumowując, kwitnienie, mimo że jest bardzo krótkim etapem wzrostu, ma największy wpływ na potencjalną rentowność. Ścisła integracja praktyk zarządzania agronomicznego, uwzględniająca potencjalne skutki niekorzystnych warunków klimatycznych, przy jednoczesnej optymalizacji odżywiania i dostępności energii, których wymaga uprawa w tej fazie, przyczyni się do maksymalnego sukcesu kwitnienia oraz potencjału optymalnych zbiorów i rentowności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here