Pożyteczne bakterie w jesiennym sadzie

jesień w sadzie

Jesień to czas zbiorów w sadzie, a co po zbiorach? To czas aby przygotować sad do nowego sezonu, zadbać o glebę i warunki fitosanitarne. Doskonale do tego celu nadają się produkty dedykowane na ten czas: preparaty mikrobiologiczne, kwasy humusowe oraz nawozy wapniowe.

Po zbiorach w sadzie pozostają duże ilości opadłych liści, owoców i resztki darni, to doskonały materiał na naturalny, wartościowy i darmowy nawóz. Warunkiem uzyskania takiego nawozu jest szybki i skuteczny rozkład materii organicznej. Przetworzona masa organiczna przy pomocy azotu i mikroorganizmów (bakterii, grzybów i promieniowców) ulega mineralizacji udostępniając roślinom składniki odżywcze takie jak N,P,K oraz Mg, S i mikroelementy. Dalszym etapem rozkładu materii organicznej jest humifikacja, która prowadzi do wytworzenia się, w ciągu kilku-kilkunastu lat próchnicy – czyli kwasów humusowych.

Aby to zrobić należy na resztki  zastosować nawóz azotowy z mikroelementami i kwasami fulwowymi full terminator oraz zapewnić odpowiednią ilość mikroorganizmów stosując np.: preparaty mikrobiologiczne: bi słoma, bi protect.

A co z glebą?

W okresie jesiennym warto również pomyśleć o zapewnieniu roślinom azotu i fosforu z naturalnych i odnawialnych źródeł, czyli pozyskanych w wyniku działalności wolnożyjących bakterii glebowych.

Do tego celu najlepiej nadają się bakterie azotowe z rodzaju Azotobacter czy Bacillus, ale także Arthrobacter, Azospirillum, Pseudomonas.

Dlaczego w sadzie nie ma wystarczających ilości bakterii i trzeba je stosować dodatkowo?

W ostatnich latach jest to związane ze stosowaniem wielu nawozów i środków ochrony roślin oraz preparatów dezynfekujących. Intensywne ich stosowanie powoduje zubożenie naturalnej ilości pożytecznych mikroorganizmów a to za ich sprawą gleba w sadzie  jest żyzna, zasobna, zaopatrzona w wodę i próchnicę oraz wolna od patogenów. Mikroorganizmy glebowe takie jak: bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby saprofityczne, promieniowce  stanowią nieodłączny element cyklu życiowego w sadzie.

Intensywna uprawa, zmęczenie gleby, brak płodozmianu i zmianowania w uprawach sadowniczych, degradacja struktury gleby, oraz zmniejszająca się ilość materii organicznej  do niej wprowadzanej, stosowanie  świeżego (nieprzekompostowanego) obornika bydlęcego i pomiotu ptasiego oraz przenawożenie nawozami azotowymi niekorzystnie wpływa na strukturę gleby. Przejawia się to  nieprawidłowymi stosunkami powietrzno-wodnymi, brakiem struktury gruzełkowej, niezdolnością do zatrzymywania składników mineralnych, zakwaszeniem, zubożeniem życia biologicznego (brakiem pożytecznej mikroflory i nadmiernym rozwojem fitopatogenów).

Warunkiem poprawy środowiska glebowego w sadzie jest odnowienie w nim życia biologicznego poprzez wprowadzanie materii organicznej, nawozów naturalnych (organicznych), przywrócenie prawidłowego odczynu zakwaszonej gleby za pomocą wapnowania węglanem wapnia np.: z dodatkiem bakterii Bacillus i aktywatorów funkcji biologicznych  – bi calc+ oraz stosowanie wysokiej jakości kwasów humusowych  zawartych w preparacie Lignohumat Super oraz preparatów mikrobiologicznych. Należy pamiętać, że w  kwaśnej glebie intensywnie namnażają się grzyby patogeniczne, natomiast bakterie pożyteczne niestety wolą odczyn zbliżony do obojętnego. Bakterie wpływają na uwalnianie potasu z minerałów oraz fosforu ze związanych i uwstecznionych form a także N z powietrza a także Ca, Mg i innych składników z gleby.

Wykorzystanie i udostępnianie składników pokarmowych dla roślin  ma szczególne znaczenie w aktualnej sytuacji, gdy drożeją nawozy mineralne i  kiedy stoimy u progu „Zielonego Ładu”. Dzięki działalności mikroorganizmów takich jak bakterie azotowe czy fosforowe możemy wprowadzić do gleby nawet do 30 kg czystych składników (N i P). Oczywiście te ilości zależą  od ilości samych bakterii, odczynu gleby jej wilgotności, temperatury i zasobności w próchnicę.

Azot związany przez mikroorganizmy po ich śmierci dostaje się do gleby w formie przyswajalnej dla roślin bo w postaci azotanów. Jednakże pobieranie przez rośliny takich związków jest bardzo bezpieczne i prowadzi do gromadzenia ich w roślinach i owocach. Cały proces zachodzi naturalnie i zgodnie z zapotrzebowaniem rośliny. Udostępnianie azotu następuje przez cały okres wegetacyjny  więc zapobiega okresowym stanom głodu rośliny związanym z brakiem nawozu. Bakterie azotowe zawarte w preparacie bi azot mają zdolność nie tylko do wiązania azotu atmosferycznego, ale również do wytwarzania substancji wzrostowych, które wspierają wzrost i plonowanie roślin a lepszy rozwój i rozgałęzianie się systemu korzeniowego, zapewnia usprawnienie gospodarki wodnej i pobieranie soli mineralnych przez roślinę. Wiadomo również, że u bakterii  azotowych aktywowany jest mechanizm syntezy naturalnych fitohormonów, m.in. auksyn, które wspierają wzrost i rozwój roślin, oraz wpływają znacząco na plonowanie. Stosowanie bakterii azotowych pozwala na obniżenie dawek nawozów azotowych o kilkadziesiąt kilogramów na ha.bi azot bi fosfor

Również bakterie fosforowe (Bacillus megaterium) znajdujące się w produkcie bi fosfor są nieocenione w udostępnianiu roślinom fosforu ze złożonych i uwstecznionych form w glebie takie jak fosforyny, fityna, fosfolipidy i fosfoproteidy i in.. Są uznawane jako „bionawóz” ponieważ ich skuteczność jest naprawdę zadziwiająca. Dzięki odpowiednim enzymom mają zdolność do rozkładu złożonych związków fosforu i przekształcania ich w dostępną formę fosforanową. Większość fosfataz do tego potrzebnych to enzymy syntetyzowane przez mikroorganizmy glebowe. Dzięki nim uzyskuje się nawet do 30-40 kg czystego fosforu na 1 ha więc i w tym przypadku można zmniejszyć dawki nawozów fosforowych i przy okazji pozbyć się  szkodliwych pozostałości z gleby.

Bakterie są naszymi sprzymierzeńcami w odpowiedzialnym gospodarowaniu  glebą uprawną. To im w dużej mierze zawdzięczmy pomyślną i zadawalającą uprawę roślin, również sadowniczych oraz wysokie i dobrej jakości plony. Warto zatem o nich pamiętać jesienią, bo to doskonały czas na wprowadzenie ich do gleby ze względu na odpowiednie warunki wilgotnościowe i przerwę w stosowaniu środków ochrony roślin.   Warto wraz z nimi zastosować również kwasy humusowe które poprawią ich warunki bytowania i zagwarantują szybkie ich namnażanie się w glebie a dodatkowo poprawią strukturę gleby i dostępność składników pokarmowych  dla roślin.

Więcej na www.agrarius.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here