Produkcja gruszek we Włoszech poniżej średniej

zbiory gruszek

Produkcja gruszek we włoskim rejonie Emilia Romania (region produkujący najwięcej gruszek) wzrośnie w porównaniu z rokiem poprzednim, ale będzie najmniejsza w ciągu ostatnich 10 lat, jeśli wykluczymy rekordowo niski pod względem plonowania sezon 2019.

Zbiory gruszek we Włoszech w 2019 roku były bardzo niskie. Spowodowane to było słabym kwitnieniem, a także szkodami wywołanymi przez Halyomorpha Halys. Według organizacji OI Pera, w tym sezonie zbiory będą nieco wyższe niż rok temu. Jednak biorąc pod uwagę produkcję w latach 2015 – 2018 (wykluczając 2019), będą niższe niż średnia.

W regionie Emilia-Romagna, przy szacowanej produkcji na około 424 000 ton, zbiory będą o 14% mniejsze niż średnia z lat 2015-2018 i aby znaleźć podobne ilości, trzeba cofnąć się do 2012 roku.

Mróz pod koniec marca i na początku kwietnia spowodował problemy w przypadku wczesnych odmian, takich jak Carmen i Santa Maria, pomimo zwiększenia areału. W przypadku Williama BC zakłada się spadek o 15% w stosunku do średniej z lat 2015–2018.

Abate Fetel osiągnie około 221 000 ton, po bardzo niskiej produkcji w zeszłym roku, o 11% mniej niż średnia z czteroletniego okresu objętego przeglądem.

W tym roku mamy również do czynienia ze znaczną utratą plonów w przypadku odmian Konferencja, Kaiser i Decana, zwłaszcza na Konferencji, co jest zgodne z trendem z lat ubiegłych i co stawia produkcję znacznie poniżej średniej z lat 2015-2018. Zbiory będą o 30% mniejsze w przypadku Konferencji, o 18% na odmianie Kaiser i 25% na Decanie.

Jeśli o jakość, organizacja zaznacza, że mróz z pewnością będzie miał negatywny wpływ na odsetek gruszek o gorszej jakości zewnętrznej i nawet, jeśli wielkość szkód obecnie wydaje się różnić w zależności od odmiany, obecnie szacuje się, że na przykład ilość Abate Fetel pierwszej jakości może być mniejsza spaść o 15%.

Ogólne zbiory we Włoszech mogą wnieść około 642 000 ton, czyli o 12% mniej niż średnia z czteroletniego okresu 2015-2018, z najniższym wynikiem z ostatnich 10 lat ( z wyłączeniem 2019 r.).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here