Deklaracje od producentów wina – do 31 sierpnia

KOWR przypomina, że producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Polski, wpisani do ewidencji Ośrodka, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia.
 

Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019, są zobowiązani złożyć deklarację o:

  1. szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
  2. ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
  3. zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2018 r.;
  4. ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2018/2019.

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie KOWR. Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii KOWR przy ul. Karolkowej 30.
 
Źródło: KOWR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here