GUS: tegoroczne zbiory owoców będą rekordowe

Po bardzo słabym owocowaniu w poprzednim roku, w tym sezonie można przewidywać wyjątkowo obfite plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców są obecnie oceniane na rekordowe (o ponad połowę wyższe od produkcji roku poprzedniego) – informuje GUS w raporcie „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.”
 

Produkcję owoców w bieżącym sezonie ocenia się jako rekordową. Dojrzewanie owoców wielu gatunków (zwłaszcza truskawek, czereśni, porzeczek, agrestu i wiśni) było przyspieszone o około 2 tygodnie. W bieżącym sezonie notuje się na ogół lepszą jakość owoców. Zaobserwowano mniejsze występowanie chorób (szczególnie parcha jabłoni), zanotowano natomiast wzrost rozwoju mączniaka.

 
Tegoroczne zbiory owoców z plantacji drzew owocowych zostały ocenione na ponad 4,2 mln t, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na przeszło 3,7 mln t (w porównaniu do bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego jest to ponad 50% wzrost i o około 25% więcej od średniej produkcji z lat 2011-2015). Należy mieć na względzie, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany. Przy bardzo dobrych warunkach podczas dalszej wegetacji (dorastania owoców), szacowany obecnie poziom produkcji może zostać nawet przekroczony.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się na ok. 85 tys. t (tj. o blisko 55% więcej niż w poprzednim sezonie), natomiast zbiory śliwek na ok. 119 tys. t (tj. przeszło dwa razy więcej niż w bardzo słabym roku 2017 i o ponad 23% więcej od średniej produkcji z lat 2011-2015).

W bieżącym roku zanotowano rekordową produkcję wiśni i czereśni. Tegoroczna produkcja wiśni przekracza 200 tys. t, a czereśni została oszacowana na ok. 60 tys. t, jednak według opinii rzeczoznawców nie wszystkie owoce zostaną zebrane. Z przyczyn ekonomicznych (niskie ceny skupu) oraz braku pracowników do zbioru, znaczna część owoców może pozostać na drzewach. Dotyczy to zwłaszcza wiśni. Ponadto w ostatnim okresie, na skutek opadów deszczu na wielu plantacjach wystąpiło pękanie owoców wiśni i czereśni. Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) wyniosą ok. 22 tys. t i będą o ponad dwa razy większe od bardzo słabej produkcji roku 2017.

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na znacznie ponad 0,6 mln t, tj. o przeszło 25% więcej niż w roku poprzednim. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych zanotowano bardzo dobre plonowanie większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych.

Najmniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotowano dla zbiorów truskawek (wzrost o niespełna 10%). Tegoroczną produkcję truskawek oszacowano na 195 tys. t, przy czym zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony, szczególnie na plantacjach bez nawadniania.

Produkcja malin jest obecnie szacowana na rekordowym poziomie i przy sprzyjających warunkach dla zbioru maliny jesiennej może osiągnąć poziom przeszło 130 tys. t (o ponad jedną czwartą więcej niż w 2017 r.). Nadal obserwuje się nowe nasadzenia malin, jednak problemem może być niska cena skupu owoców tego gatunku, co sygnalizują rzeczoznawcy. W tej sytuacji szacowany obecnie rekordowy poziom produkcji może nie zostać osiągnięty.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 200 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 160 tys. t), tj. o ponad 50% więcej od niskich zbiorów ubiegłorocznych. Podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców przeznaczanych do przetwórstwa, znaczna część porzeczek może zostać niezebrana ze względu na niskie ceny skupu.

W porównaniu do roku poprzedniego, zanotowano także wzrost produkcji agrestu (o blisko jedną czwartą), lecz biorąc pod uwagę średnią z lat 2011-2015 zanotowano ponad 15% spadek. Łączne zbiory owoców tego gatunku oszacowano na niespełna 12 tys. t.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych została oceniona na blisko 95 tys. t, to jest o ponad jedną czwartą wyżej od ubiegłorocznej i prawie o połowę wyżej od średniej z lat 2011-2015. W bieżącym roku bardzo wysoko oceniono plonowanie aronii. Bardzo dobrze zapowiadają się także zbiory borówki, przede wszystkim z uwagi na wzrost areału jej uprawy. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają również nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka.
 
Źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here