BerryTech 2022. Ochrona chemiczna czy biologiczna?

berry tech 2022

Jednym z najważniejszych tematów warsztatów BerryTech 2022, które odbyły się 31 lipca w Starych Olszynach, były kwestie związane z wyborem strategii ochrony upraw jagodowych przed chorobami i szkodnikami. Jest to temat szczególnie ważny w kontekście zmian w dostępności środków ochrony roślin, jakie wymuszają zasady  „Zielonego Ładu” (Green Deal for Europe).

Tą część dyskusji rozpoczął Adam Borzęcki prezentując technologię „zero pozostałości”  w ochronie maliny przed chorobami i szkodnikami w Stacji Badawczo-Wdrożeniowej firmy Boryna. Zdaniem prelegenta bieżący sezon był umiarkowanie trudny w ochronie przed szarą pleśnią oraz grzybami sadzakowymi. Blok stosowanych zabiegów w przypadku tych chorób opierała się na kilku preparatach o różnych mechanizmach działania. Podstawą ochrony były preparaty Polyversum (0,2 kg na ha), zawierający grzyb Phytium oligandrum oraz Julietta (2,5 kg na ha) zawierający drożdże Saccharomyces cerevisiae. W okresach wyjątkowej presji chorobowej blok ochrony był wzmacniany zabiegami preparatem Serifel (0,5 kg na ha) zawierającym bakterie Bacillus amyloliqufaciens oraz preparatem Miligard (5 kg na ha) zawierający specyficzne formulacje fosforu i potasu ograniczające rozwój mikroorganizmów patogenicznych. Rotacja preparatów biologicznych jest bardzo ważnym elementem skuteczności całej ochrony – podkreślał prelegent.

Skuteczne ograniczenie grzybów sadzakowych jest jednym z największych wyzwań w tunelowej uprawie maliny
Na stoisku firmy Symbioz plantatorzy mieli okazję poznać kilka innowacyjnych technologii bez pozostałościowych
O praktycznych aspektach technologii zero pozostałości opowiadał Adam Borzęcki

W technologii „zero pozostałości” stałym komponentem w programach ochrony przed chorobami są preparaty zawierające laminarynę: Vaxiplant (lub Nutivax) w dawce 1,0 litr na ha. Podczas warsztatów efektywność tych preparatów w kontekście budowania naturalnej odporności roślin na choroby omówił Michał Malicki (UPL). Stosowanie preparatów zawierających laminarynę indukuje w roślinach produkcję fitoaleksyn oraz przyspiesza lignifikację (usztywnienie) ścian komórkowych, dzięki czemu u truskawki wzrasta odporność na tak groźne choroby jak szara pleśń, mączniak prawdziwy oraz biała i czerwona plamistość liści. Biorący udział w dyskusji zgodnie podkreślali, iż skuteczność preparatów Vaxiplant oraz Nutivax jest szczególnie cenna w kontekście ochrony pozbiorczej truskawki jesienią.

Michał Malicki (UPL) omówił efektwyność preparatów Vaxiplant oraz Nutivax w budowaniu naturalnej odporności roślin na choroby

W bieżącym sezonie największym wyzwaniem w technologii „zero pozostałości” w tunelowej uprawie maliny okazało się utrzymania przędziorka chmielowca poniżej progu szkodliwości. W obiektach Stacji Badawczo Wdrożeniowej Boryna testowano równolegle kilka rozwiązań bezpozostałościowych, z których najefektywniejszym był blok zabiegów preparatem MiteMine (2-3 litr na ha co 5-12 dni). Mechanizm działania tego preparatu szczegółowo omówił Paweł Kloc (Cosmocel). MiteMine to preparat zawierający specyficzne wyciągi roślinne, które wnikając do roślin indukują wydzielanie związków hamujących żerowanie szkodników (przędziorki, wciornastki, roztocza). Efektywność technologii ochrony opartej na preparacie MiteMine zależy  głównie od regularności oraz częstotliwości zabiegów, które należy dopasować do tempa rozwoju szkodników: im wyższe temperatury i szybszy rozwój szkodników tym zabiegi preparatem MiteMine powinny być wykonywane częściej.

Właściwości i technikę zastosowania MiteMIne omówił Paweł Kloc z firmy Cosmocel

W dyskusji poświęconej ochronie chemicznej maliny i truskawki przed szarą pleśnią i antraknozą głos zabrał Radosław Ptaszek (Syngenta), który przypomniał technikę stosowania sprawdzonych standardów, takich jak Switch 62,5 WG, Geoxe 50 WG oraz Scorpion 325 SC*. Prelegent omówił również efektywność oraz zasady stosowania preparatu Topas 100 EC przeznaczonego do zwalczania mączniaka oraz preparatu owadobójczego Affirm 095 SG przeznaczonego do zwalczania w uprawach jagodowych zwójek oraz muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzuki).

Na stosiku frimy Syngenta można było podyskutować nad sprawdzonymi chemicznymi rozwiązaniami zwalczania agrofagów

W kontekście zwalczania szkodników głos zabrał Paweł Jesiotr (Belchim), który precyzyjnie omówił technikę eliminacji przędziorków oraz roztocza truskawkowca w uprawach jagodowych z użyciem preparatu Milbeknock 10 EC. Milebmektyna, substancja czynna prepartau, na roślinie działa wgłębnie a na szkodnika kontaktowo i żołądkowo powodując paraliż układu nerwowy agrofaga. Jak podkreślał prelegent milbemektyna jest bezpieczna dla organizmów pożytecznych, w tym drapieżnych roztoczy – naturalnych wrogów przędziorka.

Paweł Jesiotr z firmy Belchim przedstawił technikę stosowania produktów Kenja 400 SC, Milbecknock,10 EC oraz Beloukha

W dyskusji poświęconej chemicznej technologii zwalczania szkodników w uprawach jagodowych głos zabrała również Justyna Wasiak (Sumi Agro) prezentując skuteczne i sprawdzone rozwiązania do walki z przędziorkami i roztoczem truskawkowcem: Ortus 05 SC, Nssorun Strong 250 SC oraz Kanemite 150 SC. W okresie pozbiorczym szczególnie przydatnym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu Kanemite 150 SC (1,0 litr na ha w malinie i jeżynie oraz 1,2 l na ha w truskawce), który zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków oraz wykazuje wydłużone działanie na roślinie. Aby poprawić efektywność zabiegu preparat ten można zastosować łącznie z nawozem krzemowym Barrier Si-Ca w dawec 2,0 litr na ha lub Potasil Plus Krzem w dawce 3 litr na ha. Dodatek nawozu krzemowego ustabilizuje substancję aktywną preparatu na powierzchni roślin, co korzystne wydłuży jego działanie ochronne.

Justyna Wasiak z firmy Sumi Agro zaprezentowała kompleksową technologię chemicznego zwalczania przędziorka w uprawach jagodowych

W części poświęconej technologii chemicznej ochrony truskawki przed szkodnikami wywiązała się również ciekawa dyskusja nad efektywnością stosowania preparatu Verimark 200 SC. Ten innowacyjny preparat aplikowany dokorzeniowo poprzez system do fertygacji w dawce 0,375 l na ha posiada rejestrację do zwalczania kwieciaka w uprawie truskawki i jednodniowy okres karencji. Z dyskusji plantatorów wynika jednak, iż dodatkową korzyścią zastosowania Verimark 200 SC jest obniżenie presji wciornastka, a niekiedy również przędziorka.

Na stosiku FMC można było podyskutować nad techniką stosowania preparatu Verirmark 200 SC w uprawach truskawki

Miłym akcentem podsumowującym dyskusję na temat wyboru strategii ochrony pomiędzy biologiczną i chemiczną było wspólne wystąpienie Janusza Maruszewskiego, plantatora truskawki i maliny z Lubelszczyzny oraz Pierre Boulet (AScrop) właściciela produktów do ochrony biologicznej Julietta oraz Romeo. Prelegenci zaprezentowali wspólną inicjatywę, której efektem końcowym były owocowe lody rzemieślnicze „zero pozostałości”. Cieszą takie inicjatywy, które tworzą kolejne etapy technologii jagodowej.

Na zakończenie części warsztatowej poświęconej technologii uprawy truskawki gruntowej Paweł Jesiotr z firmy Belchim, odpowiadając na pytania plantatorów o skuteczne zwalczanie rozłogów jesienią, przedstawił technikę stosowania herbicydu bezpozostałościowego Beloukha 680 EC. Prelegent podkreślał, że o skuteczności zabiegu decyduje stężenie preparatu oraz warunki w jakich jest stosowany zabieg. Pogoda w trakcie zabiegu musi być słoneczna a rośliny suche – podkreślał prelegent. Warto podkreślić, iż herbicyd Beloukha 680 EC nie odparowuje po naniesieniu, co potwierdziły testy skuteczności przeprowadzone wiosnę w uprawie tunelowej truskawki odm. Flair.

Paweł Jesiotr z firmy Belchim przedstawił technikę stosowania produktów Kenja 400 SC, Milbecknock,10 EC oraz Beloukha

Zespół Doradcy Jagodowego

*Środki ochrony roślin muszą być stosowane z zachowaniem wymaganej ostrożności oraz zgodnie z zapisami etykiety rejestracyjnej

W ramach BerryTech 2022 testowano różne metody zwlaczania przędziorka - m.in. introdukcję drapieżnych roztoczy
W ramach BerryTech 2022 testowano różne metody zwlaczania przędziorka – m.in. introdukcję drapieżnych roztoczy

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here