Zalety fertygacji z wykorzystaniem nawozów Ultrasol® Standard w Polsce

Materiał partnera SQM

truskawki

Polska jest ważnym producentem owoców miękkich i pestkowych. Udział upraw nawadnianych i poddawanych fertygacji stale rośnie, a tym samym produkcja może być bardziej efektywna dzięki lepszemu zaopatrzeniu  w wodę i składniki odżywcze. Jest to ważne, ponieważ większość obszarów w Polsce jest zaklasyfikowana jako powierzchnia bez optymalnej podaży wody.

Zaletą dostarczania składników odżywczych wraz z wodą w drodze fertygacji jest większa kontrola nad ich prawidłową równowagą  i zasoleniem (E.C.) co  zapewnia optymalne przyswajanie przez korzenie. Systemy wykorzystywane do fertygacji (kroplujące, zraszające, …) umożliwiają także uzyskanie większej precyzji w zachowaniu wilgotności i doprowadzeniu składników odżywczych do wilgotnej strefy wokół korzeni, przez które są one następnie wchłaniane. Pozwala to na zminimalizowanie strat zarówno wody, jak i składników odżywczych, a zatem na wzrost efektywności zabiegów.

W fertygacji hydroponicznej równowaga roztworu składników odżywczych jest zapewniona każdego dnia, przy czym praktycznie nie dochodzi do buforowania składników odżywczych w stosowanych podłożach. Przygotowanie roztworu składników odżywczych w hydroponice często odbywa się poprzez zarządzanie roztworami z różnych zbiorników w oparciu o dużą ilość nawozów pojedynczych. W warunkach upraw szklarniowych zorganizowanie i przygotowanie mieszaniny składników odżywczych w zbiornikach jest prowadzone bardzo precyzyjnie.

W przypadku fertygacji upraw w glebie  często wygodniej i bardziej bezpiecznie jest użyć zbilansowanych nawozów  NPK odpowiadających wymogom upraw na różnych etapach wzrostu. Wówczas precyzyjne przygotowanie roztworu składników odżywczych odpowiedniego do upraw, ich fazy wzrostu, rezerw wodnych i glebowych oraz innych warunków w celu zapewnienia dostępności każdego składnika odżywczego w odpowiednim czasie i w odpowiednich proporcjach może odbywać się poprzez dostosowanie ilości i łączenie mniejszej ilości nawozów.

Zbilansowane nawozy  Ultrasol® NPK pomagają poprawić przyswajanie wody i składników odżywczych we wrażliwych na zasolenie uprawach owoców i warzyw a tym samym przyczyniają się do optymalizacji ich jakości i plonów

Jakość i skład NPK używanych do fertygacji gleby określa bilans i zasolenie, a tym samym efektywność przyswajania. Uwzględniając najlepsze zasady jakości i składu, SQM – globalny lider w zakresie specjalistycznego nawożenia roślin – stworzył gamę premium nawozów NPK do fertygacji: seria Ultrasol® Standard.

Seria Ultrasol® Standard zapewnia zróżnicowany bilans azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), siarki (S) łącznie z pierwiastkami śladowymi. Umożliwia to wybranie nawozu potrzebnego na określonym etapie dla określonych upraw w określonych warunkach. Generalnie jednak Ultrasol Initial jest przeznaczony dla fazy wytwarzania i rozwoju korzeni, Ultrasol Development – dla rozwoju wegetatywnego, a Ultrasol Production zapewnia odpowiedni bilans dla fazy generatywnej. Nawozy Ultrasol® NPK nie dostarczają wapnia, ponieważ  nie jest on kompatybilny ze źródłami P i S, i powinien zostać  dostarczany w nawozie Ultrasol® Calcium (azotan wapnia).

Nawozy z  serii Ultrasol® Standard są starannie dobrane w celu zapewnienia odpowiedniego źródła azotu. Aby zagwarantować kontrolę nad podażą N w każdym czasie we wszystkich warunkach (bez potrzeby amonifikacji i nitryfikacji mocznika) nie zawierają one mocznika. N azotanowy jest źródłem dominującym nad amonową formą N, zapewniając dostępność azotu jako preferowanego źródła do przyswajania dla korzeni. Azot azotanowy jest również sprawdzony jako preferowane źródło azotu dla uzyskania synergistycznego pobierania kationów a prawidłowy bilans azot azotanowy : forma amonowa ma realny wpływ na efektywność przyswajania Ca, Mg i K.

Seria Ultrasol® Standard bazuje na azotanie potasu (KNO3) jako źródle potasu. Pozwala to nie tylko na stworzenie prawidłowego bilansu N azotanowego do N amonowego w NPK, ale też oznacza, że K i N są w pełni przyswajalne bez dostarczania nadmiaru chlorków nadmiaru siarczanów. Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej równowagi składników odżywczych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad zasoleniem (E.C.).

Gdy rolnik używa nawozów pojedynczych, wówczas, dla uzyskania odpowiedniego zbilansowania składników pokarmowych w poszczególnych fazach wzrostu najlepszym źródłem K oraz N jest saletra potasowa Ultrasol® K Plus. Jednocześnie dla zapewnienia odpowiedniej dawki mikroskładników polecamy stosowanie chelatów z serii Ultrasol® micro Rexene® z zawartością miedzi (Cu), żelaza (Fe), manganu (Mn) oraz cynku (Zn) oraz innych źródeł molibdenu (Mo) i boru (B). Nie zapominajmy również o jodzie (I) jako mikroskładniku wspomagającym rozwój korzeni, fotosyntezę oraz reakcję na stres. Jod może zostać z łatwością dostarczony dzięki zamianie zwyczajnej saletry potasowej na Ultrasol®ine K Plus, saletrę potasową, która zawiera azotan potasu oraz odpowiednio dobraną dla roślin, skutecznie działającą i bezpieczną dawkę jodu.

Dane naukowe i doświadczenie praktyczne pokazują, że wiele z tych aspektów jakości znajdzie odzwierciedlenie w wielkości zbiorów i  jakości upraw.

Jako przykład warto rozważyć ograniczenie gorzkiej plamistości jabłek i wrażliwości na pękanie owoców pestkowych. Prawidłowy bilans azotu z przewagą N azotanowego nad N amonowym w serii Ultrasol® Standard pozwala na lepsze (synergia z kationami) przyswajanie Ca, co jest szczególnie istotne na etapie zawiązywania owoców.

Innym przykładem jest zwiększenie plonów i jakości upraw owoców jagodowych, ponieważ prawidłowa równowaga składników pokarmowych zapewniona przez serię Ultrasol® Standard ma związek ze zmniejszeniem nadmiarów a tym samym poprawą kontroli nad E.C. w roztworze.  Większość upraw owoców jagodowych jest wrażliwa na zasolenie, ten aspekt jakości będzie więc mieć odzwierciedlenie w lepszym przyswajaniu składników odżywczych, niezbędnym dla produkcji i jej jakości.

Lepsze przyswajanie kationów ma swoje oczywiste odzwierciedlenie w plonach.  Dzięki prawidłowemu zaopatrzeniu w K poprawiamy jednocześnie pobieranie Mg i usprawniamy jego wpływ na fotosyntezę oraz lepszy transport substancji asymilowanych. Wydłuża się również okres trwałości plonów, gdyż dobre, synergistyczne przyswajanie K i Ca ma korzystny wpływ na jakość owoców jagodowych. Jest to efekt ogólny dotyczący nie tylko owoców jagodowych, ale także innych owoców i warzyw.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami i rekomendacjami zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem SQM bądź lokalnym dystrybutorem produktów Ultrasol®.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i rekomendacje zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem SQM – Mariusz.hoszowski@sqm.com bądź z lokalnym dystrybutorem produktów Ultrasol®.grafika2

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here