Atlas pozostałości pestycydów w wodach podziemnych

W Holandii opublikowano Atlas Wód Gruntowych z określonymi w niej pozostałościami pestycydów. Zawiera on lokalizacje i daty, w których pestycydy zostały znalezione. Dane będą wykorzystywane przez Zarząd ds. Ochrony Środowiska i Biocydów (CTGB) w celu monitorowania jakości wód podziemnych.

Atlas został opracowany w latach 2015-2016 na zlecenie ministerstwa gospodarki i infrastruktury oraz środowiska. Zawiera wykaz aktywnych składników i metabolitów środków ochrony roślin i biobójczych. Wageningen Environmental Research (Alterra) i holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) opracowują obecnie wytyczne dotyczące wyboru miejsc monitorowania i wyników z sposobów analizowania danych zawartych w atlasie, tak by opracowane wytyczne były przydatne w podejmowaniu decyzji przez CTGB.

W Holandii pobiera się próbki z gruntu w tysiącach miejsc i testuje je przez służby  prowincji oraz przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Ta pierwsza wersja Atlasu Wody Gruntowej zawiera ogromną ilość danych pochodzących właśnie od firm zajmujących się dostarczaniem wody pitnej. Obecnie do zbierania danych i oceny stanu wody są włączani właściciele źródeł, te wyniki zostaną uwzględnione w następujących wersjach atlasu. W pierwszej wersji uwzględniono również część istniejących danych z sieci monitorowania jakości wód gruntowych.

Atlas jest powszechnie dostępny na stronie internetowej dla każdego zainteresowanego kwestią czystości wody. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie konkretnych substancji, pozwala ustawić okres, z jakiego dane są poszukiwane, głębokość z jakiej ma pochodzić woda w danej lokalizacji itp. Dane można przeglądać w formie mapy, tabel, wykresów.

za: Uniwersytet w Wageningen

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here