Ministerstwo Rolnictwa do poszkodowanych

Na początku maja br. Związek Sadowników RP wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa z pismem w sprawie pomocy dla sadowników, którzy ponieśli szkody w związku z przymrozkami wiosennymi. Jak informuje Ministerstwo producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach. Opcji jest kilka:

  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych. Zgodnie z przepisami z 2018 roku kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie;
  • udzielenie przez Prezesa KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  • zastosowanie przez KOWR odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
  • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu szkód powstałych m.in. w wyniku przymrozków wiosennych, przez komisje powołane przez wojewodów.

Więcej szczegółów na stronie >Związku Sadowników RP<.

 

Agata Perzyna
za: polskiesadownictwo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here