Elementy zwalczania szkodliwych zwójkówek w sadach jabłoniowych

Materiał partnera UPL

W uprawie jabłoni występuje jednocześnie kilka gatunków motyli z rodziny zwójkowatych (Tortricidae), które różnią się od siebie biologią. Aby dobrze zwalczyć danego szkodnika z tej grupy należy poznać dokładnie jego biologię. Ustalenie konkretnego terminu zabiegu zwalczającego powinno być adekwatne do aktualnej sytuacji w danym sadzie / kwaterze i pokrywać się z okresem największego występowania szkodliwych gąsienic dominującego gatunku lub całej grupy. Z tego względu bardzo istotne jest ustalenie składu gatunkowego motyli w danej kwaterze.

W fazie początek różowego pąka powinno zwalczać się zimujące gąsienice w zależności od presji danego gatunku w sadzie

W zależności od rejonu, charakterystyki sadu czy jego otoczenia, sama struktura gatunkowa zwójkówek może być bardzo zróżnicowana. W danym sadzie liczba gatunków zmienia się również na przestrzeni sezonów wegetacyjnych, także w jednym będzie wysoka presja owocówki jabłóweczki a w drugim wysoka presja zwójek (np. siatkóweczki, wydłubki i in.). Obecny sezon można uznać za typowo „zwójkowy” ze względu na olbrzymią presję różnych gatunków zwójek w większości sadów jabłoniowych.

Monitoring

 

Monitorowanie odławianych samców motyli zwójkowatych w pułapkach feromonowych jest nieodzownym elementem strategii zwalczania tej grupy szkodników i pozwala na określenie konkretnego terminu zabiegu zwalczającego a nie zwalczanie „na oko”.                                                                                                                                                        Od kilku sezonów testujemy w sadach jabłoniowych automatyczne pułapki Trapview, które zbierają dane pogodowe, zliczają ilość odłowionych szkodników (zaznaczanie oraz robienie ich zdjęć 3 razy na dobę). Przy pomocy tak rozbudowanego systemu (aplikacja w telefonie i strona www w osobistym komputerze sadownika) jesteśmy w stanie monitorować dany sad nie wychodząc z domu. Dzięki takiemu właśnie oprogramowaniu sadownik ma dostęp do zdjęć z pułapki / pułapek w swoim sadzie / kwaterze lub pułapki / pułapek zlokalizowanych najbliżej okolicy. Urządzenie Trapview pokazuje dokładną presję danego szkodnika w konkretnej kwaterze tam, gdzie jest zlokalizowane.  Z praktyki wynika, że presja danego gatunku motyla może się znacznie różnić nawet w obrębie jednego gospodarstwa – kwatery oddalone od siebie tylko w odległości 200 m.  Specjalny program (algorytm) zsynchronizowany z pułapką Trapview generuje wykresy pogody i odłowy („piki” lotów motyli) i na podstawie tych danych symuluje (dokładność > 90%) optymalny termin zabiegu zwalczającego dany gatunek zwójki występującej w konkretnej kwaterze. Dzięki pułapkom Trapview i ich oprogramowaniu jesteśmy w stanie ocenić ile zabiegów będziemy musieli wykonać w naszym sadzie. Dodatkowo wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu wpływa na minimalizację kosztów jakie poniesiemy do odpowiedniego zabezpieczenia sadu (zmniejszenie ilości zabiegów) przed tymi szkodnikami.

Pułapka automatyczna Trapview z tzw. samoczyszczącą podłogą
Budka z automatyczną kamerą, podłogą lepową i feromonem (Trapview) – do monitoringu motyli zwójkowatych

 

Występujące gatunki

Najczęściej występującymi gatunkami z rodziny zwójkowatych (Tortricidae) w większości sadów jabłoniowych są owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka i zwójka bukóweczka.

Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella) najpowszechniej występująca zwójka w sadach jabłoniowych oraz gruszowych. Stadium zimującym tego szkodnika są gąsienice (L5 stadium rozwojowego) ukryte pod korą drzew lub w jej spękaniach oraz w szczelinach drewnianych palet, w przechowalniach itd. Osobniki dorosłe wylatują zazwyczaj w II połowie lub na początku maja a ich lot może trwać aż do I dekady lipca (ostatnie lata). Przy wzmożonych lotach („piki”) następuje  intensywne składanie jaj na liściach i rosnących owocach. Pierwsze gąsienice (I pokolenia) pojawiają się w połowie czerwca oraz w I połowie lipca i na początku są koloru białego potem różowego. Motyle II pokolenia pojawiają się w II połowie lipca / I połowie sierpnia a składanie jaj może trwać do września. Wylęg gąsienic II pokolenia przypada na III dekadę lipca i I połowę sierpnia. Ostatnio mówi się również o III pokoleniu tego szkodnika.

Przekroczony próg szkodliwości owocówki jabłkóweczki oznacza wykonanie zabiegu zwalczającego za 8-10 kolejnych dni

Zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana) jest polifagiem żerującym na prawie wszystkich drzewach owocowych. W warunkach Polski ma II pokolenia. Zimują gąsienice (stadium L2 i L3) w oprzędach w załamaniach kory, kokonach przy pąkach lub pod suchymi  liśćmi „przylepionymi” do pni drzew i stają się bardzo aktywne w fazie zielonego pąka jabłoni (BBCH 56) intensywnie żerując na pąkach oraz rozwijających się liściach. Masowe przepoczwarczenie odbywa się pod koniec kwitnienia jabłoni – motyle I pokolenia pojawiają się w II-III dekadzie maja / początku czerwca i trwa do końca czerwca lub aż do I dekady lipca. Jaja składane są na górnej stronie liści (rzadko na zawiązkach). Gąsienice letniego pokolenia uszkadzają głównie rosnące owoce i zazwyczaj następuje to w dwóch okresach: czerwiec/lipiec (I pokolenie) i sierpień/wrzesień (II pokolenie). Ciało gąsienicy jest zazwyczaj koloru zielonego (różne odcienie) z żółtymi brodawkami, głowa jasnobrązowa. Motyle II pokolenia występują w III dekadzie lipca / na początku sierpnia. Szkodnik występujący w dużym nasileniu, wpływa na obniżenie handlowego plonu owoców (szczególnie gąsienice II pokolenia letniego).

Motyle zwojki siatkóweczki na pułapce feromonowej

Zwójka bukóweczka (Pandemis heparana) występuje powszechnie na terenie całego kraju i zasiedla jabłonie oraz grusze. Z reguły występują dwa pokolenia, ale II pokolenie jest mniej liczne od I pokolenia. W przyziemnej części pni, w spękaniach kory zimują w oprzędach gąsienice (L2) i opuszczają swoje kryjówki w okresie przed kwitnieniem – okres zielonego pąka jabłoni (BBCH 56). Żerując uszkadzają pąki kwiatowe i liściowe oraz nierzadko zawiązki w czerwcu a nawet do początku lipca. Po przepoczwarczeniu  się w sadzie można zauważyć, na przełomie czerwca i lipca, pierwsze motyle I pokolenia. Po lotach i rujce (może trwać do 2 miesięcy) następuje składanie jaj na górnej stronie liści. Wylęg  gąsienic (II pokolenie) przypada na II połowę czerwca do połowy sierpnia a ich żerowanie może trwać aż do połowy lipca. Larwy są zielone z jasnymi brodawkami i żółtozieloną głową z ciemnymi plamkami po bokach. Część gąsienic tego pokolenia schodzi na zimowanie, część zapada w diapauzę a część żeruje dalej przepoczwarcza się w połowie sierpnia. Po tym okresie (od II połowy sierpnia do I połowy września) następuje wylot II pokolenia motyli tej zwójki. Z jaj złożonych przez samice tej generacji wylęgają się pod koniec sierpnia albo na początku września gąsienice (II pokolenie), które żeruje na owocach aż do ich zbiorów.

Jabłko uszkodzone przez owocówkę jabłkóweczkę

 

 Aktualne zalecenia

              W bieżącym sezonie zwalczanie zwójek rozpoczęto od zabiegu zwalczającego stadiów zimujących zwójek (różóweczka, wydłubka) w okresie różowego pąka / balona (20-26.04.2023) a następnie na początku czerwca (04-09.06.2023). Kolejny dość istotny zabieg będzie przypadał w najbliższych dniach i najlepiej będzie go wykonać po deszczach. W zależności od presji szkodników (owocówka jabłkóweczka / zwójka siatkóweczka) zalecamy użyć jeden z poniższych rozwiązań:

  • Carpovirusine Super SC (1,0 l/ha) + XenTari WG / Florbac (1,0 kg/ha) – wysoka  presja owocówki i wysoka presja zwójek,
  • Carpovirusine Super SC (0,75 l/ha) + XenTari WG / Florbac (0,75 kg/ha) – średnia  presja owocówki i średnia presja zwójek,
  • XenTari WG / Florbac (1,5 kg/ha) – niska  presja / brak presji owocówki i wysoka presja zwójek,
  • XenTari WG / Florbac (1,0 kg/ha) – niska  presja / brak presji owocówki i średnia / niska presja zwójek.

Warto zwrócić uwagę na to, żeby użyć minimum 750 l wody na ha z dodatekiem zwilżacza (np.: Silwet Gold w dawce 0,1-0,15 l/ha). Nie obowiązują ograniczenia temperaturowych i można stosować obydwa insektycydy na dzień i na słońce, gdyż posiadają formulacje odporne na promieniowanie UV. Dodatkowo można tworzyć tzw. tank mix z: fungicydami (np. Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG, Plantivax / Vaxiplant SL / Laminone) czy biostymulatorami (np. BM START, Asahi SL, Aminoplant). Powyższe rozwiązania nadają się do wszystkich systemów produkcji  (konwencjonalna, „0 pozostałości”, ekologiczna).

mgr inż. ogr. Tomasz Sikora, Doradca Techniczny ProNutiva – Drzewa Owocowe, UPL Polska

Objawy żerowania gąsienicy zwójki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here