O przyszłości europejskiego rolnictwa w Paryżu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył 19 grudnia w konferencji ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, która była poświęcona przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

 Spotkanie zorganizowane zostało przez ministra rolnictwa i żywności Francji w kontekście ogłoszonego 29 listopada 2017 roku komunikatu Komisji Europejskiej nt. „Przyszłości żywności i rolnictwa”.
 
Głos w dyskusji zabrali: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, ministrowie rolnictwa Estonii i Bułgarii, obecnej i przyszłej prezydencji w Radzie UE, ministrowie rolnictwa Hiszpanii, Irlandii i Holandii oraz Polski.
 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie stanowisko w nawiązaniu do zagadnień przewidzianych do dyskusji w I panelu konferencji. Był on poświęcony stymulowaniu rozwoju rolnictwa i firm rolno-spożywczych poprzez zapewnienie uczciwej ceny dla producentów, promowanie organizacji sektorowej oraz dostosowanie zasad i ram prawnych do specyfiki każdego sektora.
Szef polskiego sektora rolnego podkreślił potrzebę utrzymania dwufilarowej struktury Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, co wymaga zapewnienia odpowiednio silnego budżetu na politykę rolną.
 
Minister Jurgiel zwrócił ponadto uwagę na konieczność wyrównania płatności bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej.

za: minrol.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here