Wsparcie dla sadowników, producentów truskawek i plantatorów krzewów owocowych – nabór do 20 października

gradobicie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do 20 października 2023 r. wnioski o udzielenie pomocy mogą składać producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach drzew owocowych, krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski można składać bezpośrednio w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wysyłać drogą pocztową lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Stawka pomocy

  • wynosi 2500 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw spowodowane przez przymrozki wiosenne, huragan lub grad w 2023 r.;
  • wynosi 5000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw spowodowane przez przymrozki wiosenne, huragan lub grad w 2023 r.

Powyższa pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski formularzy znajdują się na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here