Czy korzeń jest ważny w trosce o pąki?

kwitnący sad

Późna zima, brak przygotowania roślin sadowniczych do spoczynku zimowego, wysokie mrozy i wcześniejsze przymrozki spowodowały dość poważne uszkodzenia pąków w uprawach sadowniczych. Warto jak najszybciej dokonać przeglądu plantacji i ocenić szkody. Zbliżająca się wiosna to ostatni moment na podjęcie działań regeneracyjnych, ale także przygotowujących rośliny do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania w czasie okresu wegetacyjnego. Wczesna wiosna to ostatni dzwonek na stosowanie w uprawach sadowniczych preparatów doglebowych, które zapewnią odpowiednie udostępnianie i pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Stan gleby i rosnących w niej korzeni wpływa w ogromny sposób na wzrost roślin, ich plonowanie i jakość owoców. Aby zapewnić wysokie plony i doskonałą jakość owoców wolnych od szkodliwych pozostałości, warto już teraz zadbać o zastosowanie odpowiednich preparatów doglebowych. Zdrowy i silnie wykształcony korzeń to gwarancja dla rośliny odpowiedniego odżywienia i przetrwania trudnych warunków np.: suszy, ale żeby taki był musi zaistnieć wiele czynników warunkujących taki stan. Przede wszystkim odpowiednia struktura gleby, wysoka zawartość próchnicy (kwasów humusowych) oraz bogate życie biologiczne, które udostępnia składniki pokarmowe korzeniom. Warunkuje także ich wzrost poprzez wydzielanie do gleby śluzów (film ochronny zabezpieczający korzenie przed wysychaniem), kwasów organicznych, aminokwasów, związków aromatycznych, fitohormonów i witamin. Stymulują one i wspomagają prawidłowy rozwój roślin, co bezpośrednio przekłada się na odporność roślin i ich plonowanie.

Produktami tego typu są:

Lignohumat Super, który jest ultranowoczesnym koncentratem kwasów humusowych najnowszej generacji, posiadający w swym składzie ponad 90% wysoce aktywnych, czystych kwasów humusowych. Wpływają one na szybkie namnażanie się bakterii pożytecznych w glebie, stwarzają korzystne środowisko do funkcjonowanie korzeni roślin, zapobiegają wypłukiwaniu z gleby składników odżywczych, uczestniczą w rozkładzie materii organicznej, poprawiają strukturę gleby, kumulują wodę i składniki odżywcze udostępniając je roślinom. Kolejnym ważnym aspektem jest działanie oczyszczające na glebę, ponieważ kwasy huminowe zawarte w Lignohumat Super wiążą toksyny i szkodliwe substancje zapobiegając przedostawaniu się ich do roślin i owoców.

Preparaty bakteryjne dopuszczone do stosowania również w uprawach ekologicznych (bi protect, bi azot, bi fosfor) oparte na pojedynczych szczepach bakterii glebowych, naturalnie występujących w glebie, które stanowią nieodzowny składnik nowoczesnej uprawy roślin.

bi protect – preparat zawiera w swym składzie bakterię Bacillus subtilis, która bierze czynny udział w rozkładzie roślinnej materii organicznej. Bakteria ta wytwarza naturalne substancje wspomagające, a białka tych bakterii zwiększają wilgotność w obrębie systemu korzeniowego, pokrywają go dodatkowym śluzem oraz stabilizują koloidy glebowe. Bakteria ta redukuje liczbę chorobotwórczych grzybów i bakterii w glebie przyczyniając się do polepszenia stanu fitosanitarnego w uprawach. Bacillus subtilis jest ponadto bakterią bardzo szybko się namnażającą, więc poprzez konkurencję o pokarm i miejsce w stosunku do innych, chorobotwórczych patogenów ogranicza ich występowanie.

bi azot – jedyny na rynku polskim preparat zawierający bakterię Bacillus azotofixans, bardzo aktywną zdolną do przemiany azotu atmosferycznego w łatwo dostępne dla roślin związki azotowe. A jak powszechnie wiadomo, bakterie azotowe mogą produkować nawet 30-50 kg czystego azotu na 1 ha powierzchni uprawnej.

bi fosfor – zawiera bakterie, które udostępniają roślinom fosfor z form związanych i uwstecznionych rozpuszczając fosforany. Dlatego też w ostatnich latach szczepy mikroorganizmów fosforowych uważa się za tzw. bionawóz. Bacillus megaterium, znajdująca się w preparacie bi fosfor, która zastosowana wiosną na glebę poprawia jej zasobność w formy fosforu przyswajalne dla roślin. Stosowanie preparatu bi fosfor pozwala zyskać aż 20-40 kg fosforu w czystej formie na 1 hektar. Bakterie te uczestniczą również w rozkładzie szkodliwych pozostałości po nawozach i ŚOR, w tym również fosforynów i fosfonianów.

Preparaty bakteryjne są doskonałym środkiem produkcji, który wymiernie wpływa na ilość i jakość plonu. W dzisiejszym sadownictwie ich stosowanie staje się koniecznością.

mocny korzeńMówiąc o mikroorganizmach glebowych warto wspomnieć o ich ogromnej roli w utrzymaniu prawidłowej struktury gleby, jej zdrowotności oraz wspieraniu roślin uprawnych, związków aromatycznych oraz innych związków wtórnych, które wspomagają przyswajanie składników odżywczych, działając jako stymulator wzrostu korzeni i plonowania roślin zapewniając wysoką jakość owoców.

Rośliny sadownicze rosnące w żyznej, bogatej w próchnicę i życie biologiczne glebie cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska, w tym również suszę, przymrozki i wahania temperatury. Tak zabezpieczona roślina jest mniej podatna na ataki typowych chorób oraz szkodników.

Zastosowanie w uprawach sadowniczych opisanych wyżej preparatów zapewni naturalną regulację procesów glebotwórczych i strukturotwórczych zachodzących w glebie, gwarantując wysokie i doskonałe jakościowo plony, umożliwiając zmniejszenie potrzeby stosowania ŚOR i nawozów mineralnych.

Wymienione powyżej czynniki spełniają bardzo ważną rolę w procesie kwitnienia roślin sadowniczych, zawiązywania, kształtowania i wzrostu owoców.

To bardzo ważne momenty ze względu fizjologii rośliny, które sprawiają że roślina potrzebuje od sadownika w czasie ich trwania dodatkowego wsparcia, w postaci wysokich jakościowo produktów, takich jak np.: induktor odporności nanogro aqua, skoncentrowany preparat aminokwasowy z alg z kwasami humusowymi Naturalny Plon oraz specjalistyczne nawozy STOP DROP FLOWER, STOP DROP FRUIT, Calory oraz SOLER Fruit.

Tak więc warto zadbać o korzenie drzew i krzewów owocowych żeby uzyskać zdrowe pąki, które zapewnią wysokie i doskonałe jakościowo owoce.

Więcej na www.agrarius.eu

oraz https://activ.com.pl/pl/sklep/pl/szukaj?controller=search&s=agrarius

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here