Wykonywanie zabiegów ŚOR a bezpieczeństwo

Wyjątkowo ciepła zima, podczas której utrzymują się prawie cały czas dodatnie temperatury, prawdopodobnie wpłynie na konieczność wykonania wcześniejszych zabiegów środkami ochrony roślin. Warto zatem przypomnieć sobie podstawy bezpieczeństwa związane ze stosowaniem pestycydów.

Ważne jest, by zwrócić uwagę czy kupowane przez nas ś. o. r. mają oryginalne i nieuszkodzone opakowanie zawierające etykietę napisaną w języku polskim. Zabiegi chemiczne mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania ś. o. r. Szkolenie to ma ważność 5 lat – po upływie tego czasu należy je odnowić.

Ś. o. r. powinny być przechowywane w zamykanym na klucz wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Pomieszczenie to powinno posiadać sprawną wentylację, instalację elektryczną, oświetlenie, łatwo zmywalną podłogę oraz być oznakowane.

Ze ś. o. r. powinni pracować tylko dorośli mężczyźni – nie wolno zatrudniać dzieci i kobiet. W czasie pracy nie wolno jeść, pić ani palić wyrobów tytoniowych. Już podczas przygotowań do zabiegu należy mieć na sobie odzież ochronną – kombinezon, okulary, rękawice i maskę.

Przed zabiegiem należy sprawdzić teren w pobliżu pola, na którym będzie wykonywany zabieg. Nie wolno opryskiwać w pobliżu znajdujących się zwierząt i ludzi nieprzygotowanych  do kontaktu ze środkami chemicznymi, a także w pobliżu pastwisk i innych plantacji owocujących. Konieczne jest przestrzeganie okresów karencji – nie wolno jeść, a także sprzedawać owoców i warzyw przed jej upływem. Także przestrzeganie okresu prewencji (okres, w którym ludzie i zwierzęta nie mogą mieć kontaktu z opryskanymi roślinami) jest niezbędne.

Każdy ogrodnik oraz rolnik jest zobowiązany do sporządzania ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przynajmniej przez 2 lata. Zabiegi należy wykonywać sprzętem sprawnym technicznie. Co 3 lata należy wykonywać przegląd opryskiwacza. Podczas zabiegu niezbędne jest noszenie odzieży ochronnej.

Po zakończeniu pracy sprzęt należy dokładnie wymyć. Nie można tego robić w pobliżu budynków mieszkalnych, inwentarskich, studni i innych ujęć wody. Nadmiar cieczy użytkowej i wodę użytą do mycia należy wypryskać na polu, gdzie został wykonany zabieg lub na własnym nieużytku. Puste opakowania należy przetrzymywać w pomieszczeniu ze ś. o. r., a po zebraniu dużej ilości oddać do sklepu, w którym zostały zakupione. Po zakończeniu zabiegu oraz kontaktu z opakowaniami należy dokładnie wymyć swoje ciało, wypłukać usta i zmienić odzież roboczą.

Warto również zapoznać się z międzynarodowymi symbolami, które znajdują się na ś. o. r., by wiedzieć z jakim ich rodzajem mamy do czynienia.

Czytaj więcej w czasopiśmie Hasło Ogrodnicze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here