Apel zebrania protestacyjnego Sadowników Regionu Świętokrzyskiego

Czarna porzeczka
Na stronie Związku Sadowników RP opublikowany został apel zebrania protestacyjnego Sadowników Regionu Świętokrzyskiego, które odbyło się w niedzielę 8 lipca w Samborcu. „Zwracamy się do wszystkich sadowników w całym kraju o powstrzymanie się  od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych – do odwołania” – piszą protestujący oraz formułują swoje żądania adresując je do ministra rolnictwa. Przytaczamy je poniżej.

 

„Działając w imieniu Regionalnego Komitetu Protestacyjnego Sadowników wyłonionego podczas zebrania protestacyjnego około 200 sadowników zgromadzonych 8 lipca 2018 roku w Samborcu (lista w posiadaniu  RKPS),  przekazujemy Panu Ministrowi przyjęte przez zgromadzonych żądania:

  1. Żądamy podwyższenia cen za owoce kierowane do przetwórstwa do poziomu gwarantującego co najmniej zwrot kosztów produkcji.
  2. Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych zawieranych przez zakłady przetwórcze z rolnikami przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego z określoną ilością, terminem dostawy i ceną gwarantującą pokrycie kosztów produkcji oraz odpowiedni zysk gwarantujący odtworzenie produkcji na kolejny sezon.
  3. Żądamy natychmiastowego podjęcia działań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Antymonopolowy)  zmierzających do  potwierdzenia ewidentnej zmowy cenowej zakładów przetwórstwa produktów ogrodniczych  i ukarania  ich po  stwierdzeniu  uprawiania  zachowań monopolistycznych.
  4. Zgromadzeni stanowczo protestują przeciw niekontrolowanemu importowi  produktów, które poddawane są  przetwarzaniu w polskich zakładach przetwórczych i  eksportowane  na inne rynki pod marką polską często po zmieszaniu z krajowym surowcem. Przynosi  to ewidentne straty  polskim producentom,  których produkty poddawane są rygorystycznej kontroli w przeciwieństwie do  importowanych z zagranicy. Podobny proceder dotyczy również produktów do konsumpcji.

Zwracamy się z apelem do wszystkich sadowników w całym kraju o powstrzymanie się od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania.

W przypadku braku reakcji ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasze  postulaty, Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników podejmie bardziej radykalne  działania  jak: pikiety, manifestacje przed ministerstwem, blokady dostaw do zakładów przetwórczych oraz  blokady dróg.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań w celu zrealizowania postulatów podjętych przez Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników 8 lipca 2018 roku w Samborcu. Oczekujemy pozytywnej odpowiedzido 17 lipca. Pismo o powyższej treści przekazane jest  do Zakładów Przetwórczych w  regionie, do prowadzących punkty skupu oraz Związku Sadowników RP”.
 
Pod apelem podpisany jest, z upoważnienia Regionalnego Komitetu Protestacyjnego Sadowników, Ryszard Ciżla, Prezes Sandomierskiego Związku Ogrodniczego.
 
Źródło: ZSRP
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here