Rozmowy polsko-ukraińskie. Temat główny to transport ukraińskich produktów rolno-spożywczych

Z inicjatywy strony ukraińskiej odbyła się dzisiaj wideokonferencja wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Rozmawiano przede wszystkim o transporcie ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Jak przekazuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, ukraiński minister podziękował za podejmowane przez Polskę działania na rzecz zwiększenia przepustowości na granicy i wyraził nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy gospodarczej między naszymi krajami.

Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował, że polskie inspekcje podjęły liczne starania, by zapewnić możliwie płynne odprawy przesyłek przez granicę polsko-ukraińską. Niemniej jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, zwłaszcza w sytuacji znaczącego wzrostu liczby kontroli z uwagi na wzrost skali przewozów. Wskazał jednocześnie na potrzebę wprowadzenia usprawnień także po stronie ukraińskiej.

Zastępca głównego lekarza weterynarii przedstawił informację o przepływie towarów przez granicę. Zwrócił uwagę na działania podjęte w zakresie pracy granicznych lekarzy weterynarii, w tym m.in. zwiększenie obsady kadrowej i wydłużenie czasu pracy kontrolerów. Działania te wpisują się w realizację zobowiązań wynikających ze Wspólnego Oświadczenia podpisanego przez szefów resortów rolnictwa Polski i Ukrainy 16 maja 2022 r. w Warszawie.

Wicepremier H. Kowalczyk zapewnił o gotowości Polski do dalszej pomocy Ukrainie. W tym kontekście zaproponował podjęcie wspólnych działań ze stroną ukraińską w celu uzyskania wsparcia technicznego i finansowego z UE. Spotkało się to z aprobatą ministra M. Solskiego. Kolejne spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy planowane jest na początku września. (…)

Całość informacji na: MRIRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here