Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

komory chłodnicze

Ostatni tragiczny wypadek, jaki miał miejsce w Gośniewicach niedaleko Warki, każe nam po raz kolejny przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa pracy przy komorach niskotlenowych.

  1. Po zamknięciu komory gazoszczelnej i ustaleniu warunków niskotlenowych obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do tego typu pomieszczeń
  2. Zarówno drzwi do komory, jak i okienko inspekcyjne powinny być trwale zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
  3. Na drzwiach komory powinna być widoczna tabliczka ostrzegająca o zagrożeniu (jeżeli to konieczne/możliwe także w języku ukraińskim/rosyjskim)
  4. Wszyscy pracownicy, ale także rodzina sadownika powinni być poinformowani o potencjalnym ryzyku związanym z wejściem do zamkniętej komory niskotlenowej
  5. Po otwarciu komory wejście/wjazd wózkiem musi być poprzedzony wywietrzeniem komory (także gdy wystawiamy tylko cześć skrzyń, a komora ma być powtórnie zagazowana)
  6. Chłodnie zwykłe, gdy wykonane są w technologii gazoszczelnej także stwarzają ryzyko związane z obniżeniem się poziomu tlenu (szczególnie, gdy pozostają zamknięte przez wiele dni, a jabłka są mocno dojrzałe), przed wejściem należy je starannie wywietrzyć
  7. Należy unikać sięgania po owoce/próbki owoców przez okienko inspekcyjne – najlepiej sprawdzają się siatki z owocami wyciągane przez okienko za pomocą haka lub manipulatora

Pamiętajmy, że wchodząc do komory niskotlenowej nie widzimy, ani nie czujemy zagrożenia, a wystarczą sekundy by stracić przytomność lub nawet życie, co wyraźnie pokazuje załączona tabela.  Pamiętajmy także że w przypadku gdy wypadkowi ulegnie pracownik odpowiedzialność może ponosić sadownik – szczególnie gdy obiekt nie był odpowiednio zabezpieczony oraz oznaczony. Warto o tym pamiętać!tabela

tabela źródło: M.Piesiewicz, Przygotowanie komór do nowego sezonu przechowalniczego [w:] Przechowalnictwo jabłek, Plantpress 2021

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here