Jeżeli sąd zaakceptuje tą sprzedaż, nikt nie dostanie swoich pieniędzy

zakład w Brzostowcu

Zakładając czarny scenariusz, zakłady przetwórcze w Annopolu i Dwikozach mogą zostać sprzedane bez postępowania upadłościowego, a wierzyciele spółki T.B. Fruit nie dostaną ani złotówki. Poszkodowani i prawnicy są obecnie w niezwykle trudnym położeniu.

W sprawie planowanej sprzedaży T.B. Fruit skontaktowaliśmy się z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”. Poniżej oficjalne stanowisko kancelarii, która reprezentuje poszkodowanych dostawców. Warto się z nią zapoznać.

W chwili obecnej, przed Sądem Rejonowym w Kielcach prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki T.B. Fruit z siedzibą w Dwikozach, której faktycznym właścicielem jest Taras Barszczowski, oligarcha ukraiński. Jednym z wnioskodawców jest Anicile Investment Company z siedzibą na Kajmanach. Pokrzywdzeni stoją na stanowisku, że hipoteki na kwotę niemalże 50 milionów euro, ustanowione na rzecz wspomnianej spółki z Kajmanów, mogą być pozorne.

Ancile Investment Company złożyło wniosek do sądu upadłościowego inicjujący procedurę zmierzającą do przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Oznacza to, że przedsiębiorstwo dłużnika (w tym cały majątek łącznie z fabrykami w Dwikozach i Annopolu) może zostać sprzedane błyskawicznie, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, na podstawie wyceny prywatnego rzeczoznawcy. Jeżeli sąd zaakceptuje te warunki sprzedaży, to wszystkie pieniądze z tej sprzedaży przekazane zostaną do podmiotu z Kajmanów. Wówczas żaden z pozostałych wierzycieli, a jest ich kilkudziesięciu (sadownicy, podmioty prywatne i publiczne takie jak gmina, starostwo i urząd skarbowy) nie otrzyma ani złotówki. W standardowej procedurze upadłościowej proces sprzedaży mógłby trwać nawet kilka lat. W tym czasie szansa na wyższą cenę wzrasta, gdyż potencjalni zainteresowani mogą składać konkurencyjne oferty zakupu. W międzyczasie można by uruchomić produkcję w obu zakładach TB Fruit, co pozwoliłoby na chociażby częściowe zaspokojenie także innych wierzycieli.

Potencjalnym nabywcą ma być spółka Swiss Sustainable Agri Holdings IV B.V., która nawet wpłaciła już wadium w wysokości kilkunastu milionów złotych. Zastanawiające jest to, że spółka ta została założona w kwietniu 2021 roku na terenie Holandii z kapitałem wyemitowanym w wysokości 100 euro i jest częścią holdingu zajmującego się m.in. produkcją rolną na terenie południowej Ukrainy. W przestrzeni publicznej krążą także informacje, iż Swiss Sustainable Agri Holdings IV B.V powiązana jest kapitałowo z Ancile Investment Company. Pokrzywdzeni obawiają się więc, że wszystkie pieniądze zwrócą znów do Tarasa Barszczowskiego, bowiem istnieją liczne doniesienia, że jest on także powiązany ze spółką Ancile Investment Company.

Kancelaria r. pr. Lecha Obary z Olsztyna, która reprezentuje pokrzywdzonych sadowników występuje do sądu o niedopuszczenie do sprzedaży w formie tzw. przygotowanej likwidacji. Pełnomocnicy wywierają także naciski na organy ścigania, które mają możliwości zablokowania tejże sprzedaży, poprzez zabezpieczenie majątku TB Fruit w postaci zakazu zbywania. Prokuratury w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie prowadzą bowiem śledztwa w sprawie oszustw, prania brudnych pieniędzy, udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, a także przestępstw celnych. W każdym z tych postępowań Prokuratura ma możliwość zabezpieczenia majątku. Jednak pokrzywdzeni nie rozumieją, dlaczego mimo ogromu materiału dowodowego świadczącego o popełnieniu licznych przestępstw, do chwili żadne zabezpieczenie nie nastąpiło.

4 KOMENTARZE

  1. Prof Witold Modzelewski już dawno miał rozwiązanie które ograniczało sztuczki podatkowe i wypływ podatków do rajów podatkowych i sztuczkijak w tym konkretnym przypadku, przedstawił komisji europejskiej pomysł, ale w tej komisji są zabetonowane rozumy i niektóre państwa czerpią z tego ogromne korzyści w tym sami urzędnicy i niczym betonu nie rozbije.

  2. Sadzcie więcej sadow. Nasraliscie tych jabłonek ile się dało na hektar licząc,bze Ukraina już zawsze będzie u was je…bać za pół stawki. A teraz mają was w d..pie. sami zbierajcie. Niech wasze żony zdejmą pierścionki i zsliza gumowe rękawiczki i do roboty!!! Albo zmniejszcie nasadzenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here