Rozpoczęto restrukturyzację firmy KAMPOL – FRUIT

jablka przemysłowe z ukrainy

Kolejna firma, która zajmuje się przetwórstwem owoców ma problemy finansowe. Chodzi o KAMPOL – FRUIT, w przypadku którego rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne.  

Jak informuje obwieszczenie z 29 września, zgodnie z art. 226c postępowania restrukturyzacyjnego obwieszcza o ustaleniu dnia układowego (rozpoczęcie restrukturyzacji) na dzień 1 października 2022 roku. Oznacza to zatwierdzenie wniosku o restrukturyzację w formie postępowania o zatwierdzenie układu.

Co to jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Jest to najmniej formalna procedura restrukturyzacyjna pozwalająca dłużnikowi na zawarcie ugody z pominięciem ingerencji sądu. Jedynym wymogiem stawianym przez ustawę jest konieczność działania przez doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu i taki właśnie nadzorca restrukturyzacyjny został przypisany do tytułowej spółki. Procedura ta jest najprostsza, najszybsza, a co za tym idzie, również najtańsza.

W skład tytułowej firmy wchodzą cztery zakłady: w Białej Rawskiej, Milejowie, Nasielsku i Rykach. Zatem jest to znaczący podmiot w tłoczeniu i mrożeniu wszystkich uprawianych w kraju owoców. Przypomnijmy, że od lipca 2020 roku chłodnia w Rykach należąca do niedawna do firmy Hortex Holding należy do Kampol-u. Było to bardzo głośne przejęcie i wówczas prezes firmy zapewniał o utrzymaniu zatrudnienia, produkcji i dalszym rozwoju zakładu.

Od kilku miesięcy przedsiębiorcy pośredniczący w handlu owocami informowali o opóźnieniach w płatnościach za dostarczane surowce. Dziś ma to odzwierciedlenie w restrukturyzacji firmy.

źródło: ms.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here