W najnowszym MPS SAD – 10/2019

Jabłka w sadze - zbiory 2019

Podczas tegorocznego kongresu Prognosfruit poinformowano, że zbiory jabłek w UE będą o 20% mniejsze niż w ubiegłym roku i wyniosą 10,566 mln ton. Jest to również o 8% mniej niż średnia z ostatnich trzech lat.

MPS Sad 10/2019Największe straty na skutek wiosennych przymrozków odnotowano w Polsce – szacuje się, że zbierzemy tylko 2,710 mln ton jabłek.  A jak przedstawia się sytuacja w innych krajach UE, a także na świecie? o tym więcej na str. 61 i 64. w najnowszy MPS SAD 10/2019 – Redaktor naczelny Monika Strużyk.

Do numeru 10/2019 „MPS Sad” dołączony jest bezpłatnie egzemplarz „Informator – Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej”.

W najnowszym numerze MPS SAD – 10/2019 między innymi:

Podczas zbioru i po zbiorze jabłekZbiory jabłek w pełni. Wielu producentów jest jednak rozczarowanych ilością owoców – latem wydawało się, że będzie ich zdecydowanie więcej, niż się to okazało w trakcie zbioru. Widać, że zapotrzebowanie na owoce jest bardzo duże i w wielu gospodarstwach sprzedaje się je niemal prosto z drzewa. Część jabłek trafi do chłodni. Mimo to na pewno w tym sezonie dużo komór chłodniczych będzie pustych z powodu zdecydowanie mniejszych plonów w porównaniu do lat ubiegłych.

Czytaj dalej – strony 21-25 w MPS SAD 10/2019


Choroby przechowalnicze owocówChoroby fizjologiczne jabłek są reakcją owoców na niesprzyjające warunki zewnętrzne, np.: niedobór wapnia, gwałtowne zmiany temperatury, zbyt wczesny lub zbyt późny zbiór, niewłaściwy skład atmosfery w czasie przechowywania czy zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę przechowywania. Choroby te nie zawsze prowadzą do całkowitego zniszczenia owoców, w wielu przypadkach powodują tylko pogorszenie ich jakości, co niestety i tak dyskwalifikuje je jako deserowe.

Przedstawiamy objawy oraz czynniki sprzyjające chorobom takim jak:

  • Gorzka plamistość podskórna
  • Szklistość miąższu
  • Oparzelizna powierzchniowa (tzw. czekolada)
  • Rozpad mączysty – rozpad starczy
  • Miękka oparzelizna owoców
  • Rozpad wewnętrzny
  • Zbrązowienie przygniezdne
  • Rozpad chłodniczy
  • Plamistość przyprzetchlinkowa
  • Uszkodzenia nadmiarem dwutlenku

Czytaj dalej – strony 40-44 w MPS SAD 10/2019


Jesienią - z myślą o wiośnieOkres po zakończeniu zbioru owoców to czas na dostarczenie drzewom m.in. dwóch pierwiastków – boru i cynku. Mają one znaczenie zarówno w poprawie wytrzymałości roślin na mróz, jak i wzmocnieniu pąków kwiatowych na kolejny sezon. Obecnie na rynku jest bogaty wybór nawozów zawierających bor i cynk, które można wykorzystać do jesiennego nawożenia sadów. Prezentujemy wybrane propozycje – strony 49-51 w MPS SAD 10/2019


Wzrosty i spadki - produkcja jabłek w UE
Redaktor naczelny Monika Strużyk

Podczas tegorocznego kongresu Prognosfruit (7–9 sierpnia w Alden-Biesen w Belgii) poinformowano, że zbiory jabłek w UE będą o 20% mniejsze niż w ubiegłym roku i wyniosą 10,566 mln ton. Jest to również o 8% mniej niż średnia z ostatnich trzech lat. Największe straty na skutek wiosennych przymrozków odnotowano w Polsce – szacuje się, że zbierzemy tylko 2,710 mln ton jabłek. Wyprodukujemy więc o 44% mniej tych owoców niż w minionym sezonie (w ubiegłym roku było to 4,810 mln ton) i o 31% mniej niż średnio w ostatnich trzech latach. Najwięcej zbierzemy owoców odmian: ‘Szampion’ – 450 tys. ton, ‘Golden Delicious’ – 350 tys. ton, ‘Gala’ i ‘Idared’ – po 300 tys. ton oraz ‘Ligol’ – 200 tys. ton. A jak przedstawia się sytuacja w innych krajach UE?

Jaka będzie wielkość zbiorów i które odmiany mają największy udział w produkcji w poszczególnych krajach: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa i Litwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy – strony 61-63 w MPS SAD 10/2019


Nie zwlekaj zaprenumeruj MPS SAD

Prenumerata MPS 2019lub kup najnowszy numer 10/2019:

MPS Sad 10/2019

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here