Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej 2023

fotowoltaika

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej (KREO) to pierwsza edycja wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego. 

Swoistym wyróżnikiem naszego kongresu jest fakt, że nie ograniczamy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką?

KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pozwolą one pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej.

Termin kongresu już jesienią

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz trzy panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego.

Wstępny program kongresu:

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE

 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?
 • Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Proces inwestycyjny dla instalacji OZE w świetle aktualnych wyzwań prawnych
 • Finansowanie inwestycji OZE
 • Alternatywy dla rosyjskich surowców
 • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na lądzie i na Bałtyku)
 • Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)
 • Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce
 • Odpadowa biomasa jako źródło energii
 • Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym
 • Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne
 • Elektromobilność w Polsce i na świecie
 • Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego
 • PANEL I – Q&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką?
  • Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?
  • Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?
  • Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce?
  • Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?
  • Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

  PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

  • Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
  • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej
  • Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,
  • Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?
  • Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

PANEL III – Zielona energia dla przedsiębiorstw

 • Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii
 • Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle sposobem na obniżenie cen energii przedsiębiorstw
 • Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu
 • Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego

Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023.

Po Kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii

Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej – Toruń /freo.org.pl/

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień na e-mail: kreo@freo.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here