Nowe narzędzie w ochronie przed chorobami przechowalniczymi

jabłka zbiór

Produkt Scala® pojawił się w sprzedaży na polskim rynku w zeszłym roku. Zawiera on sprawdzoną, wysoce skuteczną substancję czynną pirymetanil. Scala® jest zarejestrowana do ochrony sadów jabłoniowych przed dwoma chorobami: parchem jabłoni i gorzką zgnilizną owoców. Z tego powodu produkt ten możemy stosować w dwóch terminach: pierwszy to okres okołokwitnieniowy, w którym przede wszystkim kontrolujemy parcha jabłoni, drugi to okres, który właśnie teraz jest newralgiczny, czyli okres przedzbiorczy.

Scala® jest produktem, który skutecznie chroni plantację jabłoni i gruszy przed jedną z najgroźniejszych chorób przechowalniczych, czyli gorzką zgnilizną owoców. Jest on badany od ponad czterech lat pod kątem wykorzystania przeciwko chorobom przechowalniczym – i w wielu powtórzeniach w kolejnych latach wykazuje bardzo wysoką skuteczność. Jak już zostało wspomniane, Scala® zawiera pirymetanil – jest to substancja czynna o działaniu kontaktowym i wgłębnym, przede wszystkim wgłębnym, co daje nam między innymi zabezpieczenie przed zmywaniem produktu. Wnika on w roślinę translaminarnie i tam ją chroni przez długi czas. Drugą cenną cechą pirymetanilu jest możliwość stosowania w niskich temperaturach. Chociaż w okresie przedzbiorczym nie jest to może najważniejsza cecha, jednak pamiętajmy, że zmienność pogody i wahania temperatury również w okresie letnim mają miejsce. Produkt Scala® możemy zatem stosować już w temperaturze 5oC, pamiętając o temperaturze maksymalnej, która nie powinna przekraczać 20oC.

Jak podejść do ochrony przedzbiorczej? Na pewno trzeba uwzględnić kwestie takie, jak wiek sadu oraz uprawiane odmiany. Czy podatność tych odmian na gorzką zgniliznę jest duża, średnia czy niska? Przykładowe odmiany wrażliwe to Gala, Szampion, Ligol czy Golden Delicious. Wymagają one trochę większej uwagi, jeśli chodzi o tę chorobę. W strategii ochrony poleciłbym technologię 1-zabiegową w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mniejszą presją bądź mniejszym źródłem infekcyjnym gorzkiej zgnilizny – lub 2-zabiegową w sytuacji bardziej wymagającej i przy odmianach wrażliwszych. Wtedy zalecamy wykonać pierwszy zabieg 21 dni przed zbiorem produktem Bellis® 38 WG, a drugi zabieg – 7 dni przed zbiorem produktem Scala®. W sytuacji, kiedy produkuje się owoce na eksport lub do niektórych sieci handlowych wymagających bardzo restrykcyjnych ilości pozostałości, zalecałbym zastosowanie jednoskładnikowego produktu Scala®, czy to w systemie 2-zabiegowym na 21 (17) i 7 dni przed zbiorem (minimalny odstęp miedzy kolejnymi zabiegami 10 dni), czy też w technologii 1-zabiegowej 7 dni przed zbiorem.

Jeśli chodzi o samą gorzką zgniliznę owoców, jest to choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Neofabraea, które wywołują także zgorzel kory. I właśnie ona jest często źródłem zarodników konidialnych, które dostając się na owoce, przez ich naturalne otwory wnikają do środka, przechodzą w fazę ukrytą i dopiero w momencie przechowywania jabłek, kiedy zbliżają się one już do terminu dojrzałości konsumpcyjnej, uwidaczniają się symptomy. Skala tego porażenia może być bardzo duża w przypadku, kiedy nie było zastosowanej ochrony.

Podsumowując – mamy do dyspozycji w tym momencie kolejny produkt, który możemy skutecznie stosować w ochronie naszych sadów jabłoniowych i gruszowych w okresie przedzbiorczym. Jest to Scala®. Zalecana dawka wynosi 1,5 l/ha. W okresie wegetacyjnym można ten produkt stosować 4 razy, a w okresie przedzbiorczym – 3 razy. Pamiętajmy jednak, że jeśli produkt został zastosowany w okresie okołokwitnieniowym – wtedy musimy doliczyć również tę liczbę zabiegów, ponieważ maksymalna łączna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym wynosi 4.

W ramach racjonalnego zarządzania ryzykiem powstawania ras odpornych patogenów grzybowych rekomendujemy stosować produkt przemiennie z produktami z innych grup chemicznych, a dwukrotne stosowanie w okresie przedzbiorczym powinno mieć miejsce tylko w warunkach bardzo wysokiej presji chorób lub gdy nie ma możliwości włączyć do ochronny produktu o odmiennym mechanizmie działania na komórkę grzyba.

Scala® to produkt o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, odporny na zmywanie, do stosowania również w niskich temperaturach; to nowe możliwości dla dobrze sprawdzonej substancji czynnej w istotnym segmencie ochrony sadów.

 

Przemysław Kostrzewski, BASF

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here