(Nowy) Podatek cukrowy uderzy w importerów koncentratu jabłkowego?

przemysł

Zapowiedzi nowelizacji ustawy o podatku cukrowym sprawiły, że branża przetwórcza zaczęła od jakiegoś czasu aktywnie przeciwko niej lobbować. Nie ma tym nic dziwnego ponieważ proponowane zmiany niosą dla przetwórców (i konsumentów) szereg zagrożeń. Z drugiej strony mogą przyczynić się do ograniczenia importu koncentratów owocowych i warzywnych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajdziemy projekt nowelizacji omawianej ustawy o tak zwanym podatku cukrowym. Cała dyskusja toczy się od jakiegoś czasu przeciw propozycjom zmian, które ogłosiło Ministerstwo Finansów. Z punktu widzenia branży przetwórczej w Polsce, działania negujące zapowiadane zmiany można w pewnym sensie nazwać „dmuchaniem na zimne”. Niemniej są one zrozumiałe i logiczne.

Jedną z niepokojących zmian z punktu widzenia przetwórców jest włączenie koncentratów owocowych do definicji napoju. Projekt nowelizacji ustawy definiuje to następująco:

Jak czytamy w projekcie ustawy z 26 września 2022 roku (LINK):

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:
1) producentem napojów;
2) podmiotem nabywającym napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia
napojów;
3) importerem napojów.

Istotną zmianą w ustawie jest jednak przede wszystkim zmiana definicji napoju. Według projektu napojem po nowelizacji ma być także koncentrat owocowy czy warzywny:

1. Za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci:
1) płynu przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji,
2) skoncentrowanej, będący środkiem spożywczym przeznaczonym do
sporządzania napoju w postaci płynu przeznaczonego do bezpośredniej
konsumpcji

Podsumowując, według projektu nowelizacji podatkiem cukrowym mogą być objęte koncentraty owocowe. Zarówno te produkowane w kraju, ale także te importowane do Polski z UE oraz spoza UE. Opodatkowanie ukraińskiego koncentratu jabłkowego byłoby bardzo dobrą informacją, ponieważ jak wiemy nie możemy prowadzić suwerennej polityki celnej.

Z drugiej strony opodatkowanie koncentratu produkowanego w Polsce przełoży się na wyższe ceny napojów dla konsumentów. Co więcej istnieje tu ryzyko podwójnego opodatkowania. Przedsiębiorcy ostrzegają przed sytuacją, że najpierw będzie opodatkowany koncentrat owocowy lub warzywny, a następnie napój wytworzony na jego bazie. Jest to sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa podatkowego.

Propozycje, które podało Ministerstwo Finansów ogólnikowo tłumaczone są uproszczeniem pobieranych opłat i uporządkowaniem przepisów. Jednak czytając projekt nowelizacji można odnieść wrażenie, że poziom skomplikowania przepisów stanie się jeszcze większy.  Niemniej nadal soki NFC 100% i napoje zawierające co najmniej 20% naturalnego soku nie zostaną opodatkowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here