Społeczeństwo starzeje się. Liczby mówią same za siebie

polskie odmiany jabłoni

Bardzo często dyskutujemy o temacie niechęci do przejmowania gospodarstw, mówi o tym, że młodzi nie chcą zostawać na wsi, a społeczeństwo starzeje się. Jednak dopiero, kiedy przyjrzymy się liczbom, widzimy, jak poważny jest problem. Okazuje się, że tylko 1 na 10 gospodarzy w krajach UE ma mniej niż 40 lat. 

Dane pochodzą z raportu UE dotyczącego kluczowych liczb europejskiego łańcucha żywnościowego w 2021 roku. Liczby dotyczące wieku osób zajmujących się pracą w gospodarstwie zostały zebrane w 2016 roku i należy chyba przyznać, że obecnie sytuacja może być jeszcze bardziej poważna.

Na początek ciekawostka statystyczna, siedmiu na dziesięciu (71,3%) zarządzających gospodarstwami (na 10,3 mln gospodarstw UE) to mężczyźni. Większość z nich (57,9%) ma co najmniej 55 lat, podczas gdy tylko około 1 na 10 (10,7%) to osoba młodsza – tutaj zdefiniowania jako ta poniżej 40 roku życia.

Starsi gospodarze zazwyczaj pracują w najmniejszych gospodarstwach (biorąc od uwagę ekonomiczne aspekty lub wielkość użytków rolnych), natomiast młodsze pokolenie zwykle pracuje w większych gospodarstwach. Ci poniżej 40 roku życia (przypomnijmy, że jest to 10,7% wszystkich gospodarzy w UE) zarządzali 16,1% całkowitej powierzchni użytków rolnych. Natomiast starsi zarządcy gospodarstwa mieli tendencję do pracy w bardzo małych lub małych gospodarstwach. Prawie jedna trzecia (32,8%) w 2016 roku była w wieku 65 lat lub więcej.

Wraz ze spadkiem liczby gospodarstw również liczba zarządzających gospodarstwami spadła o 28,5% między 2005 r. i 2016 rokiem. Liczba ta zmniejszyła się we wszystkich grupach wiekowych, przy czym największy spadek nastąpił w przypadku młodszego pokolenia. Liczby są zatrważające. Spadek wynosił 47,3% wśród gospodarzy w wieku 25-34 lata i 41,0% wśród młodszych kierowników gospodarstw.

Dane pochodzą z 2016 roku. Dobrze wiemy jednak, że starzenie się społeczeństwa i brak chętnych do pracy na wsi postępuje. Bardzo możliwe, że gdyby raport wykonano dzisiaj, sytuacja byłaby jeszcze poważniejsza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here